Prawa dziecka - strona 9

Pedagogika społeczna w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1463

w uroczystościach i imprezach szkolnych Podpisana deklaracja praw dziecka ONZ: (1959r) - równość wszystkich dzieci...

Opieka i kuratela - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

, Konwencja o prawach dziecka przyjęte przez ONZ Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia...

Art. 25 Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Krzysztof Krassowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

i jego przekonaniami → efekt Konwencji O Prawach Dziecka) ustęp 4 - nauczanie religii w szkołach...

Wykład - Europejski system ochrony praw człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 910

. Inne dokumenty: Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci z 1996 r Ramowa Konwencja o ochronie mniejszości...