Art. 25 Konstytucji z 1997

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Art. 25 Konstytucji z 1997 - strona 1 Art. 25 Konstytucji z 1997 - strona 2

Fragment notatki:

Krassowski. Notatka składa się z 2 stron.
ARTYKUŁ 25. KONSTYTUCJI Z 1997 R. funkcjonowanie indywidualnego wymiaru wolności sumienia i wyznania
źródło wolności: art. 30 niezbywalna godność człowieka
ustęp 1 - określa zakres podmiotowy: każdy człowiek
ustęp 2 - wskazuje, co obejmuje wolność sumienia i wyznania
katalog zamknięty, forma enumeracyjna
gwarantuje wolość wyboru religii, wolność praktykowania
ustęp 3 - prawo rodziców do wychowania religijnego dziecka zgodnie z przekonaniami (odwołanie się do art. 48 - z uwzględnieniem dojrzałości dziecka i jego przekonaniami → efekt Konwencji O Prawach Dziecka)
ustęp 4 - nauczanie religii w szkołach - możliwe, ale nie obowiązkowe; dziecko może decydować od 13 roku życia
ustęp 5 - ograniczenia uzewnętrznienia religii
ustęp 6 - zakaz zmuszania do praktyk religijnych/ nieuczestnictwa w nich
aspekt pozytywny (prawo do działania) i negatywny (wolność od przymusu)
ustęp 7 - możliwość zachowania milczenia w sprawach religii
KONKORDAT Z 1993 Prace prowadzono nad konkordatem w latach 70, nie doszło do podpisania konkordatu w tamtym okresie wynika w dużej mierze z postawy prymasa Wyszyńskiego - porozumienie rządu ze Stolicą Apostolską jeśli zostanie uchwalona ustawa regulująca kwestie religijne projekt konwencji między PRL - Stolica Apostolska notyfikowany przez Episkopat w 1988 roku i przekazany do Watykanu. Brak reakcji ze strony watykańskiej, uchwalenie ustawy o wolności sumienia i wyznania z 1989 + w dniu wyboru gen. Jaruzelskiego wznowione stosunki dyplomatyczne. 1991 projekt konkordatu przekazany przez nuncjusza → praca komisji parlamentarnych (przerwane i zaczynane od nowa przez rozwiązanie parlamentu) → konkordat podpisany 1993 → ustawa o wyrażeniu zgody na ratyfikację konkordatu styczeń 1998 r. → ratyfikacja luty 1998. Zarzuty: Za szybkie tempo prac nad układem brak legitymacji do podejmowania takich decyzji dla rządu, który nie ma większości parlamentarnej preambuła: stwierdzenie, ze katolików najwięcej, może wskazywać na uprzywilejowaną pozycję zapis o znaczeniu Jana Pawła II dla dziejów Polski art. 1 potwierdzenie wzajemnej autonomii → najpierw powinno się uchwalić konstytucję, żeby umowa nie narzucała zapisów konstytucji brak zabezpieczenia neutralności państwa art. 6 diecezja nie może być zarządzana z zagranicy (brak zarzutu!) art. 7. Brak wpływu na obsadzanie stanowisk kościelnych, przepis martwy - pkt. 4 (informacja o nominacji biskupa) art. 8 nienaruszalność cmentarzy - obawa ze innowiercy nie będą mogli być pochowani na cmentarzach parafii, czy wyraz „nienaruszalność” daje pełne władztwo kościołowi nad cmentarzami → ustawa - należy pochować każdego jeśli w promieniu 30 km nie ma cmentarza komunalnego

(…)

… - obawa ze innowiercy nie będą mogli być pochowani na cmentarzach parafii, czy wyraz „nienaruszalność” daje pełne władztwo kościołowi nad cmentarzami → ustawa - należy pochować każdego jeśli w promieniu 30 km nie ma cmentarza komunalnego
art. 10 małżeństwo konkordatowe możliwość występowania bigamii - zawarcie małżeństwa kościelnego (bez skutków cywilnoprawnych) i potem cywilnego z inną osobą
jedna czynność prawna do dwóch oświadczeń woli - rodzaju małżeństwa oraz skutków małżeństwa
wymuszenie zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
brak wskazania osoby, która ma poinformować urząd o zawarciu małżeństw, czy okres 5 dni zmienny? → proboszcz informuje, 5 dni nieprzekraczalne (ustawa o aktach stanu cywilnego)
art. 12 państwo nie ma wpływu na nauczanie religii
naruszenie kodeksu pracy - zgoda na nauczanie religii po otrzymaniu upoważnienia od biskupa diecezjalnego → nowelizacja kodeksu
art. 15 Katolicki Uniwersytet Lubelski i Papieska Akademia Teologiczna mają być dotowane z budżetu państwa → zmiany w prawie
art. 22 brak regulacji w sprawie majątku kościelnego -miała być stosowna ustawa (nie ma)
brak cennika za usługi religijne - obowiązuje „co łaska”
konserwacja zabytków - problem interpretacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz