Wykład - Europejski system ochrony praw człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Europejski system ochrony praw człowieka - strona 1 Wykład - Europejski system ochrony praw człowieka - strona 2 Wykład - Europejski system ochrony praw człowieka - strona 3

Fragment notatki:

Europejski system ochrony praw człowieka.
Oprócz uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka istnieje na każdym kontynencie system regionalny ochrony praw człowieka
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności 1950
Przyjmując ten dokument, rządy państw europejskich zdecydowały się podjąć kroki w celu zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na mocy tego dokumentu powołano Europejski Trybunał Praw Człowieka. Skargi do tego Trybunału mogą składać :
państwa (tzw. skarga międzypaństwowa), osoby indywidualne, grupy osób, organizacje pozarządowe (tzw. skarga indywidualna).
Katalog wolności:
prawo do życia zakaz tortur zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej prawo do wolności i bezpieczeństwa prawo do rzetelnego procesu zakaz karania bez ustawy poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego wolność myśli, sumienia i wyznania wolność słowa wolność zrzeszania się i stowarzyszania prawo do zawarcia związku małżeńskiego prawo do skutecznego środka odwoławczego zakaz dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolności EKPC
Protokoły dodatkowe:
protokół nr 1 (1952 r.) ochrona własności prywatnej prawo do nauki prawo do wolnych wyborów protokół nr 4 (1963 r.) zakaz pozbawiania wolności za długi prawo swobodnego poruszania się zakaz wydalania własnych obywateli zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców protokół nr 6 (1983 r.) zakaz kary śmierci w czasie pokoju protokół nr 7 (1984 r.) gwarancje proceduralne przy wydalaniu cudzoziemców prawo do odwołania w sprawach karnych odszkodowanie za niesłuszne skazanie zakaz ponownego sądzenia lub karania równość małżonków w sferze cywilno-prawnej protokół nr 12 (2000 r.) ogólny zakaz dyskryminacji protokół nr 13 (2003 r.) całkowity zakaz kary śmierci (także w czasie wojny) Przebieg postępowania przed Trybunałem:
Skargę należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od ostatniego orzeczenia w sprawie podjętej na płaszczyźnie krajowej Osoba musi być ofiara przekroczenia praw
Skarga musi dotyczyć tylko zdarzeń, które miały miejsce po wejściu w życie konwencji o w stosunku do danego państwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz