Prawa dziecka - strona 8

Foliogramy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1715

nadużywania prawa Bogate soft law: PDPC, Deklaracja Praw Dziecka, Rekomendacje ZO NZ, ZP RE, KM RE, etc...

O prawie międzynarodowym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

servanda, zasada naprawienia szkody, zakaz nadużywania prawa Bogate soft law: PDPC, Deklaracja Praw Dziecka...

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Praw Dziecka. Jego funkcją jest badanie naruszeń praw a także zasad sprawiedliwości społecznej...

Wykład - Bieda

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

publicznych, której zakres określa ustawa. Art. 72. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka...

Statut posła i senatora

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka...

Statut posła i senatora

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka...

System organów państwowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Obywatelskich, -Rzecznik Praw Dziecka, -Adwokatura - izby adwokackie, -Rzecznicy patentowi, -Notariat, -Doradcy...