Prawa dziecka - strona 8

note /search

Foliogramy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1715

nadużywania prawa Bogate soft law: PDPC, Deklaracja Praw Dziecka, Rekomendacje ZO NZ, ZP RE, KM RE, etc...

O prawie międzynarodowym.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

servanda, zasada naprawienia szkody, zakaz nadużywania prawa Bogate soft law: PDPC, Deklaracja Praw Dziecka...

Wykład - Bieda

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

publicznych, której zakres określa ustawa. Art. 72. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka...

Statut posła i senatora

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka...

Statut posła i senatora

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka...

System organów państwowych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Obywatelskich, -Rzecznik Praw Dziecka, -Adwokatura - izby adwokackie, -Rzecznicy patentowi, -Notariat, -Doradcy...