Statut posła i senatora

Nasza ocena:

4
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statut posła i senatora - strona 1

Fragment notatki:


Statut posła i senatora Mandat imperatywny (nakazczy) : Cząstkowy - reprezentuje tylko część narodu
Posła można odwołać jeżeli poseł nie wykonuje instrukcji wyborców. Mandat wolny Poseł reprezentuje cały naród
Brak nakazów instrukcji
Nie można odwołać deputowanego
Mandat wolny nie charakteryzuje wszystkich instytucje w Polsce. Radny nie jest przedstawicielem całego narodu, reprezentuje tylko cześć społeczności. Mandat radnego nie jest ani mandatem imperatywnym, ani mandatem wolnym. Przesłanki wygaśnięcia mandatu: odmowa złożenia ślubowania, złożenie mandatu, skutkuje, gdy marszałek przyjmie oświadczenie
śmierć
niezgodność złożenia lustracyjnego
poseł obejmie stanowisko, które jest niepołączalne z mandatem posła poseł został skazany prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwo popełnione z oskarżenia publicznego i spowodowane z winy umyślnej
orzeczenie Trybunału Stanu o pozbawieniu praw wyborczych (prowadzenie działalności gospodarczej, która czerpała korzyści z majątku komunalnego)
ubezwłasnowolnienie posła
skazanie przez sąd karny na pozbawienie praw publicznych
dzień pierwszego posiedzenia sejmu nowej kadencji
Niepołączalność mandatu formalna - zakaz wykonywania określonej funkcji
materialna - zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej (przepis antykorupcyjny)
Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej. Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiego. (Art. 103 Konstytucji)
Dopuszcza się możliwość, aby poseł był jednocześnie w rządzie. Luka : tetyczna - zapowiedziane, że coś było wydane, a nie zostało wydane
aksjologiczna - brak unormowania danego zakresu działalności, etc.
Przywileje posła i senatora I mmunitet - instytucja, która wyłącza, bądź ogranicza odpowiedzialność karną lub karno - administracyjną (uchyla się bezwzględną ilością głosów, wniosek w przypadku oskarżenia publicznego składa prokurator generalny, a z prywatnego wniosek składa adwokat osoby poszkodowanej)


(…)

… - może być uchylony przez sejm i poseł może się go zrzec
Materialny Charakter niezupełny - chroni posła częściowo w zakresie prawa karnego i karno- administracyjnego, pod warunkiem, że nie czyny nie wyrządzają krzywdy lub szkody osoby trzeciej (zażywanie narkotyków, czerpanie korzyści z prostytucji) Trwały - nawet po wygaśnięciu mandatu posła, nie można pociągnąć go do odpowiedzialności za czyny mieszczące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz