Mandat deupotwanego i jego cechy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mandat deupotwanego i jego cechy - strona 1 Mandat deupotwanego i jego cechy - strona 2

Fragment notatki:


36.Mandat deputowanego(cechy charakterystyczne) Mandat-jest to udzielone w drodze wyborczej na określony czas, pełnomocnictwo do pełnienia funkcji przedstawicielskiej, upoważniające oraz zobowiązujące do uczestnictwa w kształtowaniu i wyrażaniu przez parlament woli państwowej narodu. Cechy: Zasada niepołączności formalnej mandatu-zakaz łączenia mandatu z określonymi funkcjami i stanowiskami publicznymi. W myśl konstytucji mandat parlamentarny nie można łączyć z funkcją: Prezesa NBP, Prezesa NIK, RPO, Rzecznika Praw Dziecka, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka KRRiTV,ambasadora oraz pracujących ludzi w Kancelarii Sejmu, Senatu,Prezydenta RP lub z zatrudnieniem w administracji rządowej.
Zasada niepołączalności materialnej- jej celem jest zapobieganie korupcji i powstawaniu konfliktów interesów, wyraża się w zakazie podejmowania lub prowadzenia pewnych rodzajów działalności.Poseł lub senator nie może prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego ani nabywać tego majątku
Immunitety parlamentarne: materialny-wyłącza ponoszenie odpowiedzialności za pewne kategorie czynów zazwyczaj związanych z wykonywaniem funkcji przedstawicielskiej. Formalny-(procesowy i nietykalności)-procesowy-zakaz pociągnięcia do odpowiedzialności karnej bez zgody właściwej izby parlamentu, nietykalności- nie mogą być zatrzymani ani aresztowani bez zgody właściwej izby parlamentu
Rodzaje mandatu:
-imperatywny-W tym ujęciu poseł jest uzależniony od wyborców.Była to instytucja ustrojów feudalnych
-socjalistyczny mandat przedstawicielski-Reprezentowanie miast i wsi, ale miał wyrażac interesy konkretnych wyborców swojego okręgu wyborczego.
-mandat wolny-jest generalny,niezależny, nieodwoływalny 3 7. Prawa i obowiązki posłów i senatorów wykonywane w Sejmie i Senacie
wykonywane poza parlamentem
służące tworzeniu warunków wykonywania mandatu
Ustawa nakłada na posłów i senatorów obowiązek obecności oraz czynnego udziału w posiedzeniach izby oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów do których zostali wybrani.Prawo do występowania przez posłów do członków RM z pytaniami w sprawach bieżących.
Obowiązek informowania wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani, obowiązek przyjmowania opinii postulatów, wniosków wyborców.
Prawo wynikające z ochrony stosunku pracy, prawo do otrzymania diety parlamentarnej, prawo do odprawy w związku z zakończeniem kadencji lub przejściem na emeryturę,prawo do świadczeń zdrowotnych,prawo do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu.
Za swoją działalności posłowie i senatorowie są odpowiedzialni przed izbą parlamentarną. Posiadają też odpowiedzialność regulaminową i porządkową. W wypadku naruszenia którejś z nich Prezydium Sejmu lub Senatu może zwrócić uwagę, upownienie a nawet naganę. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz