Pracownik socjalny - strona 3

Techniki opiekuńcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

przez pracownika socjalnego w środowisku, w którym zamieszkuje przyszły beneficjent. Wywiad powoduje deprecjację...

Instrumenty polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1596

samopomocowa (AA), stowarzyszenie pracowników socjalnych, WOŚP, CARITAS Polska. Podmioty publiczne...

Dynamika rozwoju pracy grupowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

i wychowawczej to taki sposób organizowania pomocy (albo wychowania), gdzie pracownik socjalny ma do dyspozycji...

Rodzaje Domów Pomocy Społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

się o umieszczenie, wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej miejsca...

Jedostka- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

i ich doskonaleniem. Towarzyski, przyjacielski, gotowy do współpracy, wyrozumiały. Pracownik socjalny, nauczyciel...

Podstawy pracy socjalnej-zagadnienia

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1813

to sposób organizacji procesu pomocy w którym pracownik socjalny ma przed sobą zespolonej przez wspólne zadanie zbiór...