Pracownik socjalny - strona 4

Football polski podczas zaborów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Seweryn Dmowski
 • Football w Europie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

. -pracownik socjalny, nauczyciel, profesor na Jagielońskim -pionier edukacji fizycznej -twórca Ogródków...

Pomoc społeczna - poradnik

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nie uzasadniona odmowa podjęcia...

Pomoc społeczna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria pomocy społecznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 945

słuchaczy; z czasem - od tego zaczęło się rozwijać kształcenie pracowników socjalnych; potem...

Usługi opiekuńcze - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

dwóch tygodni, pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza...

Ośrodki pomocy społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Karty". Pracownik socjalny, po zbadaniu potrzeb danej rodziny (również materialnych) proponuje pomoc...

Pomoc i opieka społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1085

, -i. analitycznej, -i. przekonującej Środow.- działania pracownika socjalnego w środow. życia, klienta pomocy społ...