Pomoc i opieka społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomoc i opieka społeczna - strona 1 Pomoc i opieka społeczna - strona 2 Pomoc i opieka społeczna - strona 3

Fragment notatki:


1. Wykłady
Ratownictwo- wg. Radlińskiej- zwane pomocą doraźną , pojawia się w chwili klęsk masowych lub nagłego nieszczęścia jednostki. Pomoc która doraźnie zwalcza działanie złego losu , jego pierwsze skutki, wymaga rozpoznania warunków, natychmiastowego działania, stwierdzenia potrzeby i możliwości ratunku wszystkich osób zagrożonych niebezpieczeństwem. Ta pomoc wyznaczana jest przez elementy: trudna syt. Życiowa, -zagrożenia, -niekorzystne sytuacje losowe, -konieczność natychmiastowego działania.
Opieka- wg. Radlińskiej - jako dział względnie trwała, dostarczanie brakujących środków. Źródłem opieki są: -zjawiska niekorzystnego wpływu na rozwój czł., -zaburzenia psychofizyczne, -brak sprawności i wykształcenia, -samotność, -złe nałogi.
Specyficzna cecha opieki: przejęcie przez opiekuna odpowiedzialności za losy podopiecznego, osoby niezdolnej do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania, czego skutkiem jest ubezwłasnowolnienie podopiecznego.
Wg. Kamińskiego- jest czynnością świadczona w tych sytuacjach życiowych, w których ludzie dotknięci nieszczęśliwym układem wydarzeń nie umieją, albo nie mają dość sił by samodzielnie przezwyciężać zaistniałe trudności.
Wg. S. Kawuli - dział opieki, która odbywa się w sytuacji potencjalnego zagrożenia życia i rozwoju, podczas której niezbędne są działania ratownicze, kompensacyjne lub interwencyjne jak w sytuacjach normalnych, wymagających organizacji optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju. Gł Funkcje opieki- zapewnienie jednostce lub grupie możliwości pełnego rozwoju, w tym zaspokojenie potrzeb.
wg. Z. Dąbrowskiego - działania podejmowane na rzecz innej osoby, które poprzedzone są dogłębną analizą jego potrzeb- diagnoza. Celem tych działań jest pomoc w zaspokojeniu jego potrzeb w ramach trwałego i ciągłego stosowania opieki.
Opieka społeczna - w tradycji ped. Społ.- opieka społ. nie mieści się wśród działań z zakresu pomocy społecznej, lecz jest od niej węższa.
wg. W. Ciszkowski - rodzaj wyspecjalizowanej pomocy społ. opartej na diagnozie.
wg. E. Wysocka - opieka społ. ogranicza liczbę podopiecznych, nie jest powszechna , nie propaguje swych instytucji. Działanie instytutów odbywa się na dokładnej diagnozie.
POMOC- wg. Radlińskiej - pomoc jest forma powszechną , która sprzyja rozwojowi jednoski, wzrostowi wszystkiego, co jest uznawane za dobre. Charakteryzuje ja współpraca między pomagającymi , a korzystającymi z pomocy.
wg. A. Kamiński- pomoc obejmuje działania służące całej populacji danego terenu i w związku z tym ma charakter profilaktyki.
wg. Z. Dąbrowski - cechy pomocy- należy pomagać ludziom zdolnym do tego aby pomóc sobie samym, udzielający pomocy nie musi przejmować odpowiedzialności za osobę wspomaganą, zależność między strona pomocy ma charakter względnie symetryczny, choć może zaistnieć asymetria.


(…)

… uzyskania określonego skutku. [ socjalna, środowiskowa, społ., kryzysowa ]
Socjalna- działania osób lub zespołów zmierzające do poznania i ulepszenia rzeczywistości społ. Może mieć postać: -i. decyzyjnej, -i. analitycznej, -i. przekonującej
Środow.- działania pracownika socjalnego w środow. życia, klienta pomocy społ.
Społeczna- działania pracownika socjalnego zmierzające do modyfikacji dysfunkcjonalnych…
… pomocy społ., termin bliskoznaczny w stosunku do pojęcia pomocy społ, lecz węższe od niego
J. Szmagalski - środek pomocy społ. , który obejmuje celową i zorganizowana pomoc współczesnego społ. na rzecz swych niewydolnych ekonomicznie i fizycznie lub społ. członków
B. Szatur- Jaworska - działania skierowane na pomoc osobom, rodzinom, grupom w zaspakajaniu potrzeb. Podkreśla iż praca socjalna…
…. Wszelkie formy opieki i pomocy wych. są kompensacją potrzeb , które nie zostały zaspokojone.
Diagnoza społ .- rozpoznanie badanego stanu rzeczy na podstawie objawów. Dotyczy zjawisk- sieroctwo, przyczyny powodzeń i niepowodzeń w szkole, potrzeby kulturalne w środowisku lokalnym.
A. Kamiński - rodzaje d. S.: - d.s. indywidualnych przypadków, -d.s. grup społ. ,-d.s. społ. lokalnej.
Wg. A. Kamińskiego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz