Rodzaje Domów Pomocy Społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje Domów Pomocy Społecznej - strona 1 Rodzaje Domów Pomocy Społecznej - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje Domów Pomocy Społecznej  
W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Rodzaje Domów Pomocy Społecznej Domy pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla: osób starych, osób przewlekle somatycznie chorych, osób umysłowo upośledzonych, osób przewlekle psychicznie chorych, samotnych kobiet w ciąży oraz samotnych matek z małoletnimi dziećmi. Umieszczenie w domu pomocy społecznej następuje: w oparciu o pisemny wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie, wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, opinii ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, iż osoba ubiegająca się o umieszczenie ze względu na stan zdrowia wymaga umieszczenia w domu pomocy społecznej, decyzję organu emerytalno - rentowego ustalającą wysokość renty lub emerytury, a w przypadku ich braku decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub renty socjalnej oraz oświadczenie o ponoszeniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Całe postępowanie związane z zebraniem dokumentacji potrzebnej do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przeprowadza Ośrodek Pomocy Społecznej miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie. Komplet dokumentów ośrodek przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie osoba zajmująca się umieszczeniem w Domach Pomocy Społecznej szuka dla osób ubiegających miejsca w domu o odpowiednim profilu na terenie województwa, a w razie potrzeby całego kraju. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej. Osoby skierowane do domu pomocy społecznej posiadające dochód ponoszą odpłatność za pobyt w placówce zgodnie z art. 35 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 200% kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. pkt.1 ustawy o pomocy społecznej która na dzień 01.02.2002 wynosi 447 zł; opłata ta nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty, jeżeli osoba nie dysponuje żadnym dochodem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz