Podstawy pracy socjalnej-zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy pracy socjalnej-zagadnienia - strona 1 Podstawy pracy socjalnej-zagadnienia - strona 2 Podstawy pracy socjalnej-zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Wymień i krótko scharakteryzuj główne cele pracy socjalnej
Wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym:
Cel ratowniczy zapewnienie podstawowych warunków tym, którzy są ich pozbawieni
Cel kompensacyjny zaspokajanie potrzeb indywidualnych, których jednostki nie mogą zaspokoić same
Cel ochronny minimalizowanie negatywnego wpływu wyników, które nie mogą ulec zmianie
Cel promocyjny wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i trudności Wzmacnianie zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania problemów własnych oraz rozwoju.
Efektywne organizowanie zróżnicowanych form pomocy oraz zarządzanie nimi, a także rozwijanie właściwej infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym
Kształtowanie odpowiedniej lokalnej polityki społecznej poprzez aktywne uczestniczenie w planowaniu, wprowadzaniu oraz rozwijaniu usług i programów niezbędnych do zaspokajania potrzeb społecznych. Do czego sprowadza się praca socjalna w swej formie zadaniowej? Jakimi cechami ogólnymi się odznacza?
Cele pracy socjalnej w formie zadaniowej sprowadzają się do:
Pomagania jednostkom i grupom we wskazaniu, rozwiązywaniu i minimalizowaniu problemów wynikających z braku równowagi między nimi a otoczeniem społecznym
Wskazywanie potencjalnych obszarów braku równowagi między jednostką a otoczeniem społecznym w celu zapobiegania powstawania zaburzeń
Oprócz działań prewencyjnych i terapeutycznych, wyszukiwanie, wskazywanie i wzmacnianie potencjału jednostek, grup i społeczności.
W swojej funkcji praca socjalna odznacza się następującymi cechami:
Jest zorientowana na identyfikowanie i rozwiązywanie ludzkich problemów
Ma i rozwija swoje konstytutywne wartości oraz związane z nimi normy, w tym także zasady dotyczące ludzkiej samorealizacji i współdziałania
By sprostać wytyczonym zasadom w celom rozwijanie specyficzne procedury postępowania (metody, techniki, narzędzia, projekty)
Jej wymogiem jest zdobywanie odpowiedniej wiedzy, kreowanej i gromadzonej przez samą pracę socjalną.
Wymień zadania pracy socjalnej
Analiza i ocena zjawisk potrzeby pomocy oraz kwalifikowanie do świadczeń
Udzielanie informacji o możliwościach rozwiązywania problemów
Prowadzenie poradnika dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe oraz organizacje społeczne.
Wspieranie w uzyskiwaniu pomocy ze strony organów państwa, instytucji czy organizacji


(…)

… modele: 1. Psychospołeczny (twórcy Mary Richmond, Gordon Hamilton, Helena Radlińska) 2. Funkcjonalny (Jessie Taft, Virginia Robinson) 3. Zorientowany na rozwiązywanie problemów (Karl Perlman) 4. Modyfikacji zachowań (Edwin Thomas)
Diagnoza indywidualnego przypadku:
Dane osobowe klienta
Definiowanie problemu, który dotyczy klienta
Określenie technik i narzędzi gromadzenia materiału diagnostycznego…
… w którym pracownik socjalny ma przed sobą zespolonej przez wspólne zadanie zbiór osób wiąże go nie tylko dialog z poszczególnymi członkami tej zbiorowości ale i umiejętności przewodzenie lub przodowania w grupie i takiego oddziaływania na grupę aby na straży zadań i zwyczajów sugerowanych przez pracownika socjalnego stał nie tylko on , lecz także członkowie grupy.
Etapy pracy z grupą
Tworzenie grupy Stabilizacja…
… społecznej i edukacji środowiskowej. 2. Obiektem zainteresowań organizacji społeczności jest społeczność rozumiana jako: osiedle, gmina, miasto, kraj, a także społeczność międzynarodowa.  3. Społeczność należy rozumieć i akceptować w jej obecnym miejscu i stanie. 4. Świadczenia socjalne i edukacyjne dotyczą wszystkich członków społeczności. 5. Zmienność ludzkich potrzeb i rzeczywistość związków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz