Podstawy pracy socjalnej

note /search

Główne cele pracy socjalnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2086

Główne cele pracy socjalnej Wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym: Cel ratowniczy zapewnienie podstawowych warunków tym, którzy są ich pozbawieni Cel kompensacyjny zaspokajanie potrzeb indywidualnych, który...

Metoda organizowania środowiska-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 8547

Metoda organizowania środowiska Definicja: „Metoda organizowania środowiska może odnosić się do pracy socjalnej, opiekuńczej i wspomagającej rozwój jednostki i grupy, a polega ona na ulepszeniu sytuacji społeczności lokalnej zjednoczonymi wysiłkami instytucji społecznych i organizacji, mobilizujący...

Metoda pracy grupowej-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4333

Metoda pracy grupowej Definicja według Aleksandra Kamińskiego: „grupowa metoda pracy socjalnej to sposób organizacji procesu pomocy w którym pracownik socjalny ma przed sobą zespolonej przez wspólne zadanie zbiór osób wiąże go nie tylko...

Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej
Pobrań: 735
Wyświetleń: 6342

Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem Etapy pracy z przypadkiem: 1. Wgląd na cechy osobowości jednostki i rozpoznawanie zasobów oraz zagrożeń środowiska. 2. Bezpośrednie oddziaływanie osoby na osobę. 3. Bezpośrednie oddziaływanie poprzez otoczenie społeczne. Obejmuje 2 komponenty: - studium prz...

Umiejętności które powinny charakteryzować pracownika socjalnego-oprac...

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2135

Umiejętności które powinny charakteryzować pracownika socjalnego. Standardy Europejskie: Umiejętności poznawcze- rozpoznawanie problemu Umiejętności interpersonalne- komunikowanie się, tolerancja, brak uprzedzeń, autorytet, planowanie Umiejętności podejmowania decyzji- podejmowanie decyzji często ...

Założenia pracy socjalnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2555

Założenia pracy socjalnej Założenie odwołujące się do ontologicznego źródła działania społecznego. Człowiek wciąż się edukuje i dzięki temu możemy kreować zmiany społeczne Człowiek jest aktywny, gdy wpływa na swoje życie. Należy wpływać na rozbudzanie aktywności i odpowiedzialności za swój los. C...

Zadania pracy socjalnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1057

Zadania pracy socjalnej Analiza i ocena zjawisk potrzeby pomocy oraz kwalifikowanie do świadczeń Udzielanie informacji o możliwościach rozwiązywania problemów Prowadzenie poradnika dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy prz...

Podstawy pracy socjalnej-zagadnienia

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3024

Wymień i krótko scharakteryzuj główne cele pracy socjalnej Wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym: Cel ratowniczy zapewnienie podstawowych warunków tym, którzy są ich pozbawieni Cel kompensacyjny zaspokajani...