Pozostałe koszty operacyjne - strona 12

Rachunkowość -wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 4809

ze sprzedaży, koszty działalności operacyjnej  Pozostałe przychody operacyjne, pozostałe koszty operacyjne...

Rachunkowość zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

rezerwy oznacza jednocześnie obciążenie pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat...

Rachunkowść wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Litwa
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4109

Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne...

Opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

[C-D-E] G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Wynik z działalności...

Ekonomika - egzamin

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

z pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 445 tys. zł, a pozostałe koszty operacyjne wyniosły 10 tys...

Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2415

finansowe, 765 - pozostałe koszty operacyjne); zespół 8 - kapitały, fundusze specjalne, rezerwy i wynik...