Pozostałe koszty operacyjne - strona 11

Aktywa trwałe - omówienie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

korzyści ekonomicznych uzasadnia ujęcie w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpowiedniego odpisu...

Rachunkowość Finansowa IV

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1743

materiałów i towarów Przychody ze sprzedaŜy materiałów i towarów Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe...

Rachunkowosc zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1820

rezerwy oznacza jednocześnie obciążenie pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat...

Wartości niematerialne i prawne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

amortyzacyjnych od wartości firmy dokonuje się metodą liniową w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Podstawą...