analiza kosztów wydawnictwa prasowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza kosztów wydawnictwa prasowego - wykład - strona 1 analiza kosztów wydawnictwa prasowego - wykład - strona 2 analiza kosztów wydawnictwa prasowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość zarządcza
Analiza kosztów wydawnictwa prasowego
WSTĘP
Poniższa analiza kosztów dotyczy wydawnictwa prasowego A, wydającego codzienną gazetę regionalną. Wydawnictwo zatrudnia ok. 100 osób. Firma nie ma własnej drukarni, więc druk gazety zleca na zewnątrz. Po reformie administracyjnej województwo, w którym siedzibę ma wydawnictwo, utraciło znaczną część terenów. Tereny te obecnie należą do województwa sąsiedniego. Zarząd wydawnictwa nie zrezygnował jednak z wydawania gazety na „terenach utraconych”. W związku z tym od początku roku 1999 firma ponosi dodatkowe koszty związane z walką z konkurencją, bowiem gazeta wydawana w województwie sąsiednim rozszerzyła z kolei swój zasięg na nowe tereny. Dodatkowe koszty wydawnictwa A to wydatki na akcje promocyjne na utraconych terenach, zatrudnienie nowych pracowników, konkursy czytelnicze oraz wydawanie kilku specjalnych mutacji gazety (stron poświęconych wyłącznie problemom powiatów, które obecnie należą do innego województwa).
Należy także zrobić pewne zastrzeżenie dotyczące specyfiki produktu, jakim jest gazeta. Gazeta, mimo iż jest jednym produktem, uczestniczy w dwóch całkowicie odrębnych rynkach. Pierwszy z nich to rynek towarów - producent (wydawca) gazety oferuje konsumentom zawarte w nich informacje i rozrywkę. Drugi rynek, na którym funkcjonują gazety, to rynek reklamy. Według niektórych definicji, media sprzedają reklamodawcom czas i przestrzeń, według innych - oferują klientom dostęp do publiczności. Oczywiście, obydwa rynki pozostają ze sobą w zależności i wzajemnie na siebie oddziałują. Im lepsza jest pozycja gazety na rynku towarów (im większa liczba czytelników i nakład sprzedany), tym większy może być jej udział w rynku reklamy (reklamodawca wybiera te tytuły, które zapewnią mu lepszy dostęp do większej grupy swoich potencjalnych klientów). Od nakładu zależy zwykle także cena powierzchni reklamowej w gazecie.
Podsumowując, działalność wydawcy gazety sprowadza się do osiągnięcia dwóch celów: 1. przyciągnięcie możliwie najszerszego kręgu czytelników oraz 2. osiągnięcie możliwie dużych dochodów z reklam i ogłoszeń.
KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW
Zestawienie nr 1 (dołączone do pracy) grupuje koszty według rodzajów i dotyczy trzech pierwszych miesięcy 2000 roku. W każdym z tych miesięcy przedsiębiorstwo osiągnęło ujemny wynik finansowy. Są to najgorsze wyniki firmy od kilku lat. Złożyły się na to dwie zasadnicze przyczyny. Pierwszą z nich jest załamanie rynku reklamowego, które nastąpiło na początku roku. W związku z sytuacją gospodarczą i prognozami na najbliższe miesiące najpoważniejsi dotychczas reklamodawcy, np. dealerzy samochodowi, producenci sprzętu gospodarstwa domowego, materiałów budowlanych czy firmy komputerowe w pierwszej kolejności zrezygnowali z zamieszczania ogłoszeń w gazetach regionalnych. Sprzedaż ogłoszeń w poprzednich miesiącach wahała się między 550-650 tys. zł. W styczniu sprzedano powierzchnię reklamową zaledwie za 388 100 zł. Sytuacja zaczęła się poprawiać dopiero w połowie marca - stąd w rubryce sprzedaż ogłoszeń figuruje kwota 534 500 zł.


(…)

… „koszty marketingu i biura ogłoszeń”. W przypadku tego wydawnictwa wydaje się to uprawnione, ponieważ dział marketingu pracuje niemal wyłącznie na rzecz sprzedaży reklam. Promocja samej gazety pozostaje w gestii redakcji.
KOSZTY STAŁE I ZMIENNE
Rachunek kosztów zmiennych (variable costing) (również znany jako rachunek kosztów bezpośrednich lub rachunek kosztów różnicowych) (direct costing, differential costing) dotyczy sposobu traktowania kosztów stałych oraz zależności istniejących między trzema wielkościami: sprzedażą, kosztami zmiennymi oraz marżą na pokrycie. Rachunek kosztów zmiennych to metoda, która może być stosowana jako część procesu podejmowania decyzji, aby pokazać skutki zmian na popycie i/lub cenach sprzedaży i/lub kosztach zmiennych. [...] Koszty zmienne obejmują jedynie te koszty…
…. 7-9
Lesli Chadwick: Rachunkowość zarządcza dla niewtajemniczonych, Warszawa 1997, s.50; Zob. też. Mieczysław Dobija: Rachunkowość zarządcza, Warszawa 1997, s. 87-89
Zob. Cezary Kochalski: Rachunkowość zarządcza w przykładach i zadaniach, Poznań 1998, s. 27-28
Na ograniczenia i niedoskonałości rachunku kosztów zmiennych zwraca uwagę Lesli Chadwick w: Rachunkowość zarządcza dla niewtajemniczonych…
…”, pozostawały w tych trzech miesiącach na porównywalnym poziomie. Wzrosły w tym czasie wprawdzie „pozostałe koszty ogólne”, ale zmalały „pozostałe koszty operacyjne i finansowe”. W przypadku „kosztów łączności” wynik styczniowy należy uznać za wyjątkowo niski, gdyż koszty te w lutym i w marcu pozostawały na poziomie ubiegłego roku.
Dynamika i struktura całkowitych kosztów własnych
Koszty całkowite w układzie…
… i całkowite jest metoda najmniejszej-największej wartości (metoda dwóch punktów). Polega ona na znalezieniu dwóch punktów reprezentujących najniższy i najwyższy poziom kosztów całkowitych. Musimy również znać wielkość produkcji odpowiadającą tym punktom.
Do określenia wielkości produkcji w poszczególnych miesiącach potrzebna nam będzie informacja na temat średniego nakładu gazety (dane te publikuje Związek Kontroli Dystrybucji Prasy) oraz liczba dni w miesiącu, w których ukazała się gazeta. Po pomnożeniu średniego nakładu przez liczbę dni wydawniczych otrzymujemy następujące wyniki.
Miesiąc
Średni nakład
Liczba dni wydawniczych
Wielkość produkcji
(liczba egz. w miesiącu)
Styczeń
29538
21
620298
Luty 30299
21
636279
Marzec
32147
23
739381
Wiemy już więc, jakie były koszty całkowite w poszczególnych…
… brutto
Marża brutto (marża na pokrycie) to różnica pomiędzy wartością sprzedaży i kosztami zmiennymi w równaniu kosztów zmiennych. Służy ona pokryciu kosztów stałych i wypracowaniu zysku.
Przychody ze sprzedaży
- Koszty zmienne
= Marża brutto
- Koszty stałe
= Wynik finansowy brutto
„Dla punktu równowagi, wynik finansowy powinien być równy 0, wobec tego marża brutto powinna pokrywać koszty stałe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz