Powtórzenie do kolokwium - rachunkowość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3535
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powtórzenie do kolokwium - rachunkowość - strona 1 Powtórzenie do kolokwium - rachunkowość - strona 2 Powtórzenie do kolokwium - rachunkowość - strona 3

Fragment notatki:

, Powtórzenie do kolokwium nu mer 1 z rachunkowość i finanse ” - teoria Zakres materiału: Wstęp do rachunkowości:
Pojęcie rachunkowości
Przedmiot rachunkowości
Podmiot rachunkowości
Metody rachunkowości
Funkcje rachunkowości
Zakres rachunkowości
Pojęcie bilansu
Struktura bilansu
Operacje wpływające na kształt bilansu
Analiza sprawozdania finansowego
Jakie podmioty muszą prowadzić, jaki rodzaj rachunkowości?
Koszty:
Pojęcie kosztu
Rozróżnienie między kosztem a wydatkiem
Klasyfikacje kosztów według różnych kryteriów
Ewidencje kosztów w dwóch układach
Ustalanie wyniku finansowego według wariantu kalkulacyjnego
Przychody i koszty finansowe
Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne
Rozliczenia międzyokresowe kosztów: czynne i bierne
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Środki pieniężne:
Pojęcie aktywów pieniężnych
Pojęcie środków pieniężnych
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym
Inne aktywa pieniężne
Zasady obrotu gotówkowego i bezgotówkowego
Zasady ewidencji na kącie kasa
Dokumentacja kasowa
Wycena środków pieniężnych w walucie polskiej i obcej (bieżąca i na dzień bilansowy)
Rozrachunki:
Pojęcie rozrachunków
Klasyfikacja rozrachunków
Ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług
Odpisy aktualizacyjne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Inne rozrachunki z pracownikami
Rozrachunki w walucie obcej
Obrót materiałowy:
Klasyfikacja materiałów
Wycena materiałów na dzień bilansowy
Wycena przychodu i rozchodu materiałów
Materiały w drodze
Dostawy niefakturowane
Cena zakupu i cena nabycia materiałów
Ćwiczenia 2 Rachunkowość - system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych w pieniądzu, bilansujących się, ogólnych i szczegółowych, informacji o sytuacji finansowo-majątkowej i działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
Przedmiot rachunkowości :
Zasoby majątkowe (aktywa) i źródła ich finansowania (pasywa)
Procesy gospodarcze (zakup, produkcja, sprzedaż)
Wyniki działalności (zysk, strata)
Podmiot rachunkowości - to różnorodne pod wieloma względami jednostki prowadzące rachunkowość. Różna jest na ogół ich forma własności, forma prawna i organizacyjna. Różnią się one także zazwyczaj charakterem działalności oraz jej rozmiarami. Zdecydowana większość tych jednostek prowadzi działalność gospodarczą zarobkową.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz