Pozostałe koszty operacyjne - strona 13

Rachunkowość Finansowa III

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211

darowizny Umorzenie środków trwałych Środki trwałe A Pozostałe koszty operacyjne B C Wyksięgowanie wartości...

Rachunkowośc test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość
Pobrań: 2996
Wyświetleń: 7532

rodzajowych zalicza się: a) rozliczenie kosztów b) pozostałe koszty operacyjne c) pozostałe koszty d...

Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 6650
Wyświetleń: 18557

operacyjnej, b) pozostałych kosztów operacyjnych lub strat nadzwyczajnych c) wyłącznie strat nadzwyczajnych 3...

Rachunkowość - test egzaminicyjny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość
Pobrań: 2744
Wyświetleń: 5943

przychody operacyjne. 33. Na koncie „ pozostałe koszty operacyjne” ujmuje się: b) odpisy z tyt. Trwałej...

Wycena aktywów i pasywów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1638

aktualizujący z tytułu utraty wartości w kwocie 5 000 zł (20 000 - 15 000) Dt - Pozostałe koszty operacyjne Ct...

Rachunkowość finansowa- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

  roku   jednostka   utworzyła,   w   ciężar   pozostałych   kosztów   operacyjnych,   odpis   aktualizujący...