Poznaj Świat - strona 7

Utylitaryzm i socjologia - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Sobieraj
 • Pozytywizm
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1281

, wrodzonymi cechami poznania świata. Mill wyszczególnił dwa rodzaje doświadczenia: zewnętrzne (oparte...

Geografia turystyczna- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Zygmunt Kruczek
 • Geografia turystyki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3927

: Poznaj Świat, Poznaj Swój Kraj, Podróże, Voyager, National Geographic, Globroter. 2. Naukowe: Folia...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

bytu, dostępność poznania świata zewnętrznego, nierozłączność wartości i prawa) 2. Teoriopoznawcze...

Kant - założenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

przez pojęcia zadaniem rozumu jest nie tylko poznanie świata, ale też powinności człowieka społeczny...

Maria Grzegorzewska - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1659

w poznaniu świata i w kontakcie z otoczeniem) Są to przede wszystkim uszkodzenia wzroku czy słuchu Drugą...

Postulaty oświecenia- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Stanislaw Salmonowicz
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4396

nowego ruchu umysłowego było dążenie do poznania świata samodzielnym wysiłkiem rozumu. Dewizą słynnego...

Wykład - Grecja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

stałości, doskonałości. Rozwój ludzki jest niezbędny do poznania świata. Rozum: wg Parmenidesa poznajemy...

Renesansowy platonizm - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

Renesansowy platonizm Wydaje się, że platonizm jest negacją humanizmu (poznanie świata idealnego...

Wykład - Teoria do przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

genetycznego: „sterowanie od zewnątrz i od dołu" 10'. Potrzeba ogólnego poznania świata (poglądu na świat...