Poznaj Świat

Kartezjusz - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1099

w możliwość zmysłowego poznania świata należy znaleźć punkt wyjścia do prawidłowego poznania świata „cogito...

Cele człowieka i cele prawa: racjonalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

poznania świata [np. Parmenides, Platon] 2. Arystoteles - racjonalność jako podstawowa cecha człowieka...

Immanuel Kant, Edmund Husserl

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

pozapodmiotowego Realny świat nie jest rzeczywistością niezależną od naszego poznania Świat jest konstrukcją...

Pedagogika pozytywistyczna

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ewa Tłuczek-Tadla
 • Pedagogika
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2366

pozytywnej jest koncentracja na problemach epistologicznych Najwartościowszym poznaniem świata jest poznanie...

Neoplatonizm - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

niedoskonałe kolejne światy, biegnąc od bytu idealnego: świat ducha - dostępny dla ludzkiego poznania świat...

KANT - Koncepcja oświecenia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ireneusz Grat
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1533

(stworzenie takich relacji, gdzie człowiek będzie celem samym w sobie, warunkiem jest wieczny pokój). Poznanie...

Wychowanie plastyczne dzieci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Dominika Jastrzębska
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

się grupowo, co pozwala na integrację - obserwacja - prawidłowo prowadzona pozwoli poznać świat dzieci...