Utylitaryzm i socjologia - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Utylitaryzm i socjologia - omówienie - strona 1 Utylitaryzm i socjologia - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pozytywiści zakładali niezmienność, powszechność i niereaktywność praw przyrody, natury…
prévoir pour agir (czyt. prewuar pur ażir) przewidywać, aby móc działać
Comte uchodził za twórcę nowoczesnej socjologii jako nauki o społeczeństwie. Nauka pozytywizmu przybrała u niego formę utylitarną (formę użyteczną, pożyteczną).
Utylitaryzm (łacińskie utilis - użyteczny) - postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku. Programem utylitarystów jest próba obiektywnego ustalenia zasad działań przynoszących pozytywne i negatywne efekty. Podstawowym kryterium rozróżniania działań pozytywnych i negatywnych stała się dla utylitarystów zasada użyteczności . Głosi ona, że postępowanie jest słuszne, jeśli prowadzi do uzyskania jak największej ilości szczęścia i jak najmniejszej ilości nieszczęścia, przy czym dla różnych odłamów utylitaryzmu samo pojęcie szczęścia było różnie pojmowane przez różnych przedstawicieli tego kierunku filozofii, co prowadziło często do skrajnie różnych wniosków praktycznych. W potocznym znaczeniu utylitaryzm to dążenie do osiągania celów praktycznych, materialnych. http://pl.wikipedia.org/wiki/Utylitaryzm Socjologia jest nauką najbardziej złożoną. Utylitarna wiedza jest dlatego, gdyż wszelkie nauki można wykorzystać na gruncie społecznym…
Socjologia - nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jednostki uwikłane w grupy społeczne, jak i międzyludzkie relacje (np. rodzinę, wspólnoty, stowarzyszenia, zrzeszenia itp.) . Relacje międzyludzkie ujęte w społecznej dynamice mogą ludzi łączyć tworząc grupy społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa, lub dzielić przez społeczne podziały. Już w starożytności istniała na wysokim poziomie ogólnie pojęta myśl społeczna. Zaś socjologia jako nauka o społeczeństwie miała trzech ojców. Pierwszym (w europejskim kręgu kulturowym) był Platon, następnie J.B. Vicco oraz, tak powszechnie wymieniany za jedynego, A. Comte. Przedmiotem badań nauki o społeczeństwie jest grupa społeczna ujęta w kategoriach stanu i zmiany. Socjologowie badają jednostki o tyle o ile są one w jakiś wewnętrznych relacjach między sobą. Jednostka jako indywiduum nie jest przedmiotem badań socjologii, a zajmuje się nią nauka zwana psychologią. http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia Comte wyłożył podstawowe zasady nauki pozytywistycznej. Zarzuca mu się, że nie włączył do nauk pozytywistycznych psychologii uważał on, że należy ona do nauk przyrodniczych (włączył ją do nauk biologicznych).


(…)

… pozytywizm niewiele przyjął z nauk Comtego. Ważni byli inni filozofowie:
1. John Stuart Mill (1806 - 1873) - uchodzi za najbardziej znamiennego i typowego reprezentanta pozytywistycznego empiryzmu. Świat poznajemy przez doświadczenie, człowiek nie rodzi się z wcześniej nabytymi, wrodzonymi cechami poznania świata. Mill wyszczególnił dwa rodzaje doświadczenia:
zewnętrzne (oparte na zmysłach: dotyk, węch, wzrok, słuch, smak);
wewnętrzne (równoznaczne z introspekcją); samoobserwacja procesów psychicznych, jakie zachodzą w naszym wnętrzu.
zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
Mill zaproponował wyjaśnienie dla metodologii poznania - asocjacjonizm (skojarzenie).

… już rzeczywistości. Specyficzna dla danego człowieka jest ekstraspekcja pośrednia oraz uogólniona w postaci określonego systemu pojęć, gdyż umożliwia ona wówczas wiarygodną ocenę rzeczywistości.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekstraspekcja
Comte przeciwstawia się wszelkim naukom wewnętrznym. Wykluczał więc metody introspekcji, stając na stanowisku ekstraspekcyjnym. Dlatego odrzucił psychologię jako odrębną naukę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz