Psychologia asocjacjonistyczna, atomistyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia asocjacjonistyczna, atomistyczna - strona 1 Psychologia asocjacjonistyczna, atomistyczna - strona 2

Fragment notatki:

Psychologia asocjacjonistyczna , atomistyczna - zapoczątkowana w XIX wieku w filozofii angielskiej. Najważniejszą tezą psychologii asocjacjonistycznej jest to, że wszystkie złożone akty psychiczne (spostrzeganie, uczenie się, przypominanie, akty woli, uczucia) tworzą się poprzez asocjację (kojarzenie) z wrażeń, podobnie jak cząsteczki z atomów (dlatego psychologię asocjacjonistyczną zwano też atomistyczną). Zasadę tę przyjmował m.in. Wilhelm Wundt - twórca psychologii eksperymentalnej. Atomizm psychologiczny to koncepcja, według której psychika składa się z najprostszych, nierozkładalnych elementów - wrażeń, aktów woli, uczuć, myśli. http://pl.wikipedia.org/wiki/Asocjacjonizm determinizm kauzalny - pełne skrajne uwarunkowanie o charakterze przyczynowym, tzn. nie możemy dociekać istoty rzeczy. Jakiś fakt jednostkowy weryfikujemy empirycznie - dotykając jakiś przedmiot np. jabłko - zmysł dotyku, wzrok. Wzrok przez cały pozytywizm był zmysłem uprzywilejowanym. Deterministą był J. S. Mill.
Determinizm (łac. determinare — oddzielić, ograniczyć, określić) — koncepcja filozoficzna, według której wszystkie zdarzenia mają zawsze swoją przyczynę, a zatem znając stan wszechświata w danym momencie można teoretycznie przewidzieć wszystkie przyszłe wydarzenia i nie ma tu miejsca na przypadkowość czy działanie wolnej woli. W naukach społecznych bywa też rozumiany jako uproszczone wyjaśnienie zjawisk opierające się na pojedynczej przyczynie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Determinizm uogólnienia indukcyjne - zawsze występują w połączeniu z empiryzmem, polegają na przechodzeniu od szczegółu do ogółu. dedukcjonizm - powiązać go można z racjonalizmem, polega na przechodzeniu od ogółu do szczegółu.
Mill jest konsekwentnym empirystą. Wpłynął on na polski pozytywizm. Bolesław Prus bazował na jego badaniach (Prus tłumaczył z języka rosyjskiego System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej Milla).
Podstawą utylitaryzmu jest zasada użyteczności. Czyn wartościowy, to taki, który przyczynia się do szczęścia jednostki lub społeczeństwa. Bezwartościowym czynem jest taki czyn, który nie przysparza szczęścia jednostce, ani społeczeństwu, np. umartwianie się, męczeństwo, ascetyczny tryb życia świętych.
Mill twierdził że każda jednostka ma prawo do artykulacji własnych przeświadczeń i poglądów, wygłosił je w swoim najważniejszym dziele polityczno-ekonomicznym O wolności („On Liberty” z 1859 roku).
2. Herbert Spencer (1820 - 1903) zgadzał się z założeniami Milla. Spencer był skrajnym hedonistą, kładł duży nacisk na przyjemność zmysłową. Filozof ten uchodzi za twórcę ewolucjonizmu i organicyzmu.


(…)

…, a w 1870 zamieszkał w Krakowie.
W 1875 ożenił się z Zofią Kaczorowską, z którą miał syna Włodzimierza.
W styczniu 1882 został wydawcą krakowskiego dziennika "Reforma", przemianowanego w listopadzie tegoż roku na "Nową Reformę", której redaktorem odpowiedzialnym był od grudnia 1889 do stycznia 1895. Od 1884 był radnym miejskim w Krakowie. W 1889 został posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego. W 1890…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz