Postępowanie sądowoadministracyjne środki odwoławcze - strona 3

Pojęcie apelacji- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

w postępowaniu odwoławczym właściwość funkcjonalna sądów: sąd okręgowy rozpatruje nieprawomocne wyroki...

Środki zaskarżenia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3913

decyzyjnej organu procesowego Środki odwoławcze cechuje suspensywność (wstrzymuje uprawomocnienie...

Zasada prwdy materialnej- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

dowodowego możliwość skrócenia postępowania dowodowego w przypadku przyznania się oskarżonego system środków...

Udział prokuratora w postępowaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

itd. Udział prokuratora w postępowaniu odwoławczym nie zależy od wcześniejszego jego udziału...