Nadzwyczajne środki zaskarżenia - Prawomocność oskarżenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzwyczajne środki zaskarżenia - Prawomocność oskarżenia - strona 1

Fragment notatki:

NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA ( Dział XI , Art. 518- 548 ) Nadzwyczajne środki zaskarżenia- środki prawne służące do wywołania kontroli i wzruszania prawomocnego orzeczenia sądowego kończącego postępowanie. Ratio legis - tzw. wentyl bezpieczeństwa, stwarzają możliwość eliminowania najpoważniejszych błędów wymiaru sprawiedliwości zawartych w prawomocnych orzeczeniach kończących postępowanie. Przesłanką skorzystania z nadzwyczajnego środka zaskarżenia jest PRAWOMOCNOŚĆ ORZECZENIA- 1. formalna - orzeczenie nie jest zaskarżalne już w zwykłych środków zaskarżenia. 2. materialna- NE BIS IN IDEM - - zakaz ponownego wszczynania postępowania o ten sam czyn tej samej osoby. a więc gdy :
1. upłynął termin do wniesienia środka odwoławczego ( Art. 455, 460 ) i strona nie wniosła w tym terminie środka
2. stronie odmówiono przyjęcia środka odwoławczego ( Art. 429 ), a nie zaskarżyła ona tego zarządzenia albo zaskarżyła je wprawdzie, ale zarządzenie to utrzymano w mocy
3. strona cofnęła środek odwoławczy, a brak jest podstaw do rozpoznania go mimo cofnięcia ( Art. 432 )
4. orzeczenie zostało wydane przez sąd odwoławczy w wyniku wniesienia środka odwoławczego ( Art. 426 §1 ).
5. w przypadku wyroku- gdy upłynął termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ( Art. 422 ), a strona nie złożyła takiego żądania
6. w przypadku wyroku zaocznego- gdy w terminie 7 dni od doręczenia oskarżonemu nie wniesiono sprzeciwu, wniosku o uzasadnienia wyroku, albo nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę po uwzględnieniu sprzeciwu ( Art. 482 )
7. w przypadku wyroku nakazowego- jeśli ani oskarżony ( obrońca ) ani oskarżyciel nie wnoszą nań sprzeciwu w ciągu 7 dni od doręczenia nakazu lub taki sprzeciw cofną ( Art. 507 ).


(…)


NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA ( Dział XI , Art. 518- 548 )
Nadzwyczajne środki zaskarżenia- środki prawne służące do wywołania kontroli i wzruszania prawomocnego orzeczenia sądowego kończącego postępowanie.
Ratio legis- tzw. wentyl bezpieczeństwa, stwarzają możliwość eliminowania najpoważniejszych błędów wymiaru sprawiedliwości zawartych w prawomocnych orzeczeniach kończących postępowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz