Środki zaskarżenia.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4270
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki zaskarżenia. - strona 1 Środki zaskarżenia. - strona 2

Fragment notatki:

ŚRODKI ZASKARŻENIA Kontrola czynności organów sądowych, zmierza do uchylenia albo zmiany czynności decyzyjnej organu procesowego
Środki odwoławcze cechuje suspensywność (wstrzymuje uprawomocnienie się zaskarżonego uprawomocnienia) i dewolutywność (przenosi rozpoznawanie sprawy do sądu wyższej instancji) Inne środki zaskarżenia cechuje suspensywność. Art. 363 § 1 Środki odwoławcze APELACJA
ZAŻALENIE Inne środki zaskarżenia SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO
SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM, EUROPEJSKIM POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM I ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM
ZARZUT OD NAKAZU ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM
SKARGĘ NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA
SPECJALNE ZARZUTY W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
SKARGĘ NA ORZECZENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO
inny podział środków zaskarżenia:
ZWYCZAJNE Skierowany przeciw nieprawomocnym orzeczeniom Środki odwoławcze Inne środki zaskarżenia
NADZWYCZAJNE Wnoszone od prawomocnych orzeczeń Skarga kasacyjna
Skarga o wznowienie postępowania
Wyjątkiem jest Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Niedozwoloną cechą środków zaskarżenia jest to że zmierzają do uchylenia lub zmiany orzeczeń - a jej rozpoznanie może wyjątkowo prowadzić do uchylenia zaskarżonego orzeczenia
Element kontroli orzeczenia Szczególny środek o charakterze nadzwyczajny, przysługuje od prawomocnych orzeczeń Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego Nadzwyczajny, szczególny środek łączący cechy nadzwyczajnego i samoistnego powództwa DOPUSZCZALNOŚĆ ŚRODKÓW ZASKARŻENIA
Istnienie zaskarżonego orzeczenia
Tylko przeciw istniejącemu orzeczeniu, Nieistniejące orzeczenie jest wtedy gdy jest faktycznie wydane ale pobawione bytu prawnego, SN 2000- wyrok, którego sentencji nie podpisał skład sądu, ale który został ogłoszony, nie istnieje w sensie prawnym Zaskarżalność orzeczenia
Legitymacja do wniesienia środka
Osoba uprawniona, nie jest tożsama z legitymacją procesową Zachowanie terminu Zachowanie formy środka i uiszczenie należnej opłaty
Ogólne warunki formalne z art. 126 § 1 i dla danego środka np. 368 dla apelacji Bak któregokolwiek warunków powoduje jego odrzucenie.
Istnienie pokrzywdzenia (gravamen) skarżącego kwestionowanym orzeczeniem lub interes prawny skarżącego w zaskarżeniu. Oba elementy łączy się wykazując iż skarżący jest pokrzywdzony zaskarżonym orzeczeniem. Pokrzywdzenie polega na niezgodności orzeczenia z żądaniem. Kontrowersje czy pokrzywdzenie jest warunkiem dopuszczalności. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz