Gravamen

note /search

Postępowanie karne- odpowiedzi 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 889

jej przez ten sam organ b)w skutek zdarzeń faktycznych 6.Gravamen to: - nie wiąże oskarżyciela publicznego a)ograniczenie...

Środki zaskarżenia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4200

. Istnienie pokrzywdzenia (gravamen) skarżącego kwestionowanym orzeczeniem lub interes prawny skarżącego...

Postępowanie karne- odpowiedzi 6

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1141

i finansowych organów dochodzenia: b)nigdy nie może być powierzone w całości Policji 7.Gravamen: b)nie wiąże...

Postępowanie karne- test 18

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie karne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1190

narusza jego prawa to: gravamen; coerctio; ius apellandi; ususfructus. Zażalenie na postanowienie...

Nadzwyczajne środki zaskarżenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1379

. Gravamen - warunkiem uwzględnienia kasacji jest konieczność wykazania przez stronę interesu prawnego...

Postępowanie odwoławcze, apelacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512

odwoławczy ograniczony jest podmiotowo d) Gravamen - domniemanie, że zaskarżone orzeczenie jest niekorzystne...