Zasada domniemania niewinności-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada domniemania niewinności-wykład  - strona 1 Zasada domniemania niewinności-wykład  - strona 2 Zasada domniemania niewinności-wykład  - strona 3

Fragment notatki:

ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI
Element standardu rzetelnego procesu, zapisana w Konstytucji (art. 5 kpk), zasada prawnie zdefiniowana. Art. 5.   § 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem .!!! § 2. Nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.[ in dubio pro reo, dotyczy też strony post.- np. wątpliwości co do kwalifikacji przestępstwa- na korzyść oskarżonego]
Wina oskarżonego: stan faktyczny + normy prawne dotyczące jakiegoś przestępstwa.
Domniemanie niewinności: nie jest domniemaniem faktycznym
domniemanie szczególnego rodzaju, różni się od innych domniemań. typowe - udowadniamy fakt łatwiejszy do udowodnienie i wiążemy z nim skutki wywodzące się z faktu trudniejszego do udowodnienia (np. domniemanie ojcostwa z kro) domniemania niewinności - oskarżony nie musi nic udowadniać, niewinność jest prawnie przyznana, tzw. „prawda tymczasowa”. domniemanie jako przeżycie psychiczne- przeświadczenie osoby stosującej prawo o niewinności konkretnej osoby
Próbowano łączyć element subiektywny (zafałszowanie rzeczywistości) z domniemaniem niewinności (to powoduje relatywizm).
Organy muszą traktować osobą w sensie prawnym jako osobę niewinną (a nie mieć przeżycie psychiczne, że jest niewinna).
Konsekwencje domniemania niewinności:
funkcja wewnątrz procesu- rozkład ciężaru dowodu, spoczywa na oskarżycielu (oskarżony nie musi udowadniać, że jest niewinny)
funkcja na zewnątrz - żadne organy władzy publicznej nie mogą uznać kogokolwiek za przestępcę i podejmować działań jakby był przestępcą (do czasu prawomocnego wyroku).Także inne osoby nie mogą traktować kogoś za winnego, dopóki nie ma prawomocnego wyrok (np. dziennikarz).
wydanie wyroku uniewinniającego, kiedy wina nie została stwierdzona prawomocnym wyrokiem
uniewinnienie oskarżonego- ma zawsze jednakowy walor prawny , bez względu na powody uniewinnienia. Nie ma lepszego i gorszego wyroku uniewinniającego.
np.- wyraźnie dowody niewinności lub
- nie udowodniono z całą pewnością, że X jest sprawcą- in dubio pro reo Choć dla oskarżonego nie jest to obojętne: może zaskarżyć w wyroku uniewinniającym nawet samo uzasadnienie (motywy) wyroku, strona chce, aby stwierdzono niewinność wyraźnie z dowodów.
Gravamen - cecha orzeczenia sądu lub organu administracji, polegająca na naruszeniu interesu strony postępowania. Wykazanie gravamen , tj. uprawdopodobnienie, że dane orzeczenie narusza prawa strony, bywa warunkiem dopuszczalności środków odwoławczych.


(…)

… czynu i trzeba skorzystać ze środków zabezpieczających (sprawca niepoczytalny- tu też przysługuje mu domniemanie niewinności, do ustalenia zakresu zastosowania tych środków), proces niedopuszczalny, tzn. nie uznaje się go za winnego.
ZASADA PRAWA DO OBRONY
Obrona- każde celowe zachowania do tej funkcji procesowej (występowanie w procesie w roli określonej przez kpk).
szeroko- wszelkie czynności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz