Prawo karne - kasacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne - kasacja - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

KASACJA Jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Polega na badaniu zgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie sądowe (art. 519 * 1 k.p.k.). Wydaje ją tylko Sąd Najwyższy. Może ją wnieść każda ze stron pod warunkiem: wyczerpania instancji, gravamen - czyli zaskarżenie dotyczy rozstrzygnięcia naruszającego prawa odwołującego się lub szkodzącego jego interesom (chyba ze wnoszący kasacje jest oskarżycielem publicznym), przymusu adwokackiego - kasacja musi być sporządzona i podpisana przez adwokata, chyba, że wnosi ją prokur, min. Spr., RPO dotrzymany zostanie termin zawity - 30 dni, uiszczona zostanie opłata kasacyjna (nie dotyczy to prokuratora). Kasację można wnieść, gdy istnieje bezwzględna przyczyna odwoławcza (obraza przepisów prawa materialnego, przepisów postępowania, błąd w ustaleniach faktycznie przyjętych za podstawę orzeczenia, rażąca niewspółmierność kary, niesłuszne zastosowanie lub niezastosowanie środków zabezpieczając). innego rażącego naruszenia prawa, jeśli mogło mieć ono wpływ na treść orzeczenia. Jest ona niedopuszczalna w stosunku do tego samego oskarżonego od tego samego orzeczenia po raz drugi, wniesiona przez te samą stronę oraz od orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłego w następstwie kasacji. W postępowaniu kasacyjnym nie przeprowadza się dowodów, chyba, że konieczne jest stwierdzenie, czy zarzucane uchybienie zostało faktycznie popełnione. Sąd Najwyższy nie ma prawa zmiany wyroku, może tylko albo oddalić kasację, albo uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia lub umorzyć postępowanie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz