Postępowanie karne- odpowiedzi 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne- odpowiedzi 6 - strona 1

Fragment notatki:

V
1.Od wyroku zaocznego przysługuje:
c)każdej stronie apelacja
d)oskarżycielowi publicznemu jedynie apelacja
2.Prośbę o ułaskawienie rozpatruje sąd:
a)niekiedy w składzie 1 sędziego i 2 ławników
d)niekiedy apelacyjny
3.Do mediacji sprawę skierować:
c)może niekiedy Policja
4.Rozpoznanie kasacji następuje:
b)zawsze po wstępnej kontroli przez prezesa sądu II instancji
5.Zażalenie:
c)niekiedy służy do zaskarżenia określonych elementów wyroku
6.Śledztwo w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej i finansowych organów dochodzenia:
b)nigdy nie może być powierzone w całości Policji
7.Gravamen:
b)nie wiąże oskarżyciela publicznego
8.Zamknięcie przewodu sądowego:
b)wymaga formy zarządzenia
c)jest zaskarżalne
9.Opinie sądów w sprawie o ułaskawienie:
c)niekiedy są jawne
10.Od orzeczenia wydanego w I instancji środek odwoławczy:
c)przysługuje prokuratorowi
11.Wszczęcie dochodzenia wymaga:
c)formy postanowienia
12.Wyrok nakazowy można wydać:
c)w składzie jednoosobowym chyba że prezes sądu zarządzi inaczej
13.Sąd odwoławczy sporządza uzasadnienie wyroku:
c)utrzymując zaskarżony wyrok w mocy i uznając apelację za oczywiście bezzasadną jedynie na wniosek strony chyba że zgłoszono votum separatum
14.Ekstradycja może nastąpić:
b)także w oparciu o k.p.k.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz