Postępowanie sądowoadministracyjne środki odwoławcze - strona 4

środki prawne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

na postanowienie. Nadzwyczajne środki prawne są bardzo rozbudowane są to: - wniosek o wznowienie postępowania...

DZIAŁ XII postępowanie odwoławcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

kontrolę prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie sądowe. Środki te przybierają postać: kasacji...

Zażalenie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

ZAŻALEME Jest to środek odwoławczy skierowany przeciw postanowieniom, zarządzeniom i na czynności...

Kontrola sądowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589

, bezstronnym i niezawisłym sądem, w tym także sądem administracyjnym. Postępowanie sądowoadministracyjne...

Apelacja - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

ona całości wyroku, czyli winy, albo też jedynie kary. Cechy postępowania apelacyjnego: sąd odwoławczy...

Kodeks prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Krzysztof Sobieralski
Pobrań: 861
Wyświetleń: 3703

, na które służy zażalenie. środki dyscyplinujące tok czynności postępowania: terminy: terminy załatwianie sprawy...

Postępowanie administracyjne - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1183

o dopuszczeniu do udziału lub wszczęciu postępowania. Strona takiego postępowania tez nie ma żadnych środków...

KPA

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4732

w postępowaniach szczególnych 2.Środki odwoławcze od orzeczeń w.s.a 3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego zestaw...