Postępowanie administracyjne - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne - wykłady  - strona 1 Postępowanie administracyjne - wykłady  - strona 2 Postępowanie administracyjne - wykłady  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD I, 22.02.2012r.
Egzamin testowy - 20 pytań + 2 opisowe (z wykładu); 45 minut. Test z kodeksu.
Ustawa z 25 lipca 2002 o ustroju sądów administracyjnych; 30 sierpnia 2002 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podręczniki:
Kędziora - ogólne postępowanie administracyjne (za 2-3 msce będzie III wydanie)
Barbara Adamiak i Borkowski - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Kuścilewski i Targo
Z. Kmieciak G. Łoszczyca, Martysz - komentarz
Plan wykładu w kwestii sądowoadministracyjnej: Organizacja sądu administracyjnego
Właściwość sądów administracyjnych
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego Zaskarżanie wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego Wiadomości wstępne
Prawo administracyjne może być porządkowane różnie np. prawo ustrojowe, materialne i formalne (procesowe). Z tego podziału wywodzą się przepisy dotyczące postępowań administracyjnych (z przepisów formalnych). Wiodącymi postępowaniami są postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne i postępowania egzekucyjne w administracji. Są to trzy fundamentalne rodzaje postępowań. Postępowanie administracyjne - ciąg czynności podejmowanych przez ogram administracji publicznej i innych uczestników postępowania w celu wydania decyzji administracyjnej (rozstrzygnięcie sprawy indywidualnej) oraz weryfikacja tych rozstrzygnięć. Postępowanie sądowoadministracyjne - ciąg czynności podejmowanych przez sąd administracyjny i innych uczestników postępowania w celu zbadania legalności zachowań administracji publicznej. Sąd administracyjny kontroluje legalność, wynika więc z tego pośrednio że sąd administracyjny nie rozstrzyga żadnej sprawy indywidualnej w sensie materialnym. Sprawą administracyjną jest więc legalność zachowań. Gdy sąd uchyla lub stwierdza nieważność orzeczenia, nie oznacza to, że decyzja będzie taka jakiej byśmy oczekiwali, może mieć podobną treść; decyzja ta będzie wydawana nie przez sąd ale przez organ z uwzględnieniem wskazówek sadu administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji - ciąg czynności podejmowany przez organ egzekucyjny i innych uczestników postepowania w celu przymusowego wykonania obowiązku publicznoprawnego. W KPA są jeszcze trzy inne postępowania w nim regulowane. Są to postępowania dotyczące rozstrzygania sporów o właściwość (w tym spory kompetencyjne), w sprawach wydawania zaświadczeń i w sprawach skarg i wniosków (dwa ostatnie to tzw. uproszczone postępowania). Spory kompetencyjne to spory między organami JST a organami administracji rządowej (tak określany w KPA). Spór o właściwość jest wtedy gdy mamy organy jednorodne organizacyjnie - samorządowe lub rządowe, kompetencyjne zaś gdy są to sądy samorządowe i rządowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz