Postępowanie przed sądem I instancji w postępowaniu nieprocesowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie przed sądem I instancji w postępowaniu nieprocesowym - strona 1 Postępowanie przed sądem I instancji w postępowaniu nieprocesowym - strona 2

Fragment notatki:

W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM realizacja zasady dyspozycyjności jest ograniczona. Na odcinku wszczęcia post. nieprocesowego obowiązuje zasada sformułowana w art. 506 kpc - sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na wniosek, ale w wypadkach wskazanych w ustawie może wszcząć to postępowanie z urzędu, czyli na odcinku wszczęcia post. nieprocesowego obowiązuje zasada dyspozycyjności, ale uzupełniona zasadą OFICJALNOŚCI (która jest na tym odcinku przeciwieństwem zasady dyspozycyjności)
Dyspozycyjność  oficjalność
Kontradyktoryjność  śledczość
Tam gdzie obowiązek poszukiwania, gromadzenia dowodów spoczywa na sądzie, to mówimy o zasadzie kontradyktoryjności.
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM DRUGIEJ INSTANCJI. Realizacja zasady dyspozycyjności przejawia się:
sąd nie może wszcząć tego postępowania z urzędu, ponieważ trzeba wnieść odpowiedni środek odwoławczy - zasadniczym środkiem odwoławczym od nieprawomocnych wyroków sądowych jest apelacja, strona skarżąca, a więc ta, która wnosi apelację, wyznacza zakres poszukiwanej ochrony przed sądem II inst.
sąd II inst. rozpoznaje sprawę (apelację) w:
w granicach środka odwoławczego, innymi słowy rozpoznaje sprawę w granicach apelacji - art. 378 § 1 kpc Na granice apelacji składają się:
Wnioski apelacyjne
Zarzuty apelacyjne Dlatego można powiedzieć, że sąd II inst. rozpoznaje tę apelację w granicach wniosków i zarzutów apelacyjnych i w granicach zaskarżenia - art. 378 § 1 kpc, tego nieprawomocnego wyroku do sądu II inst.
Czyli dwa elementy decydują o zakresie poszukiwanej ochrony prawnej przed sądem II inst., czyli granice apelacji i granice zaskarżenia. Ustawodawca, określając zakres rozpoznania sprawy przez sąd II inst., operuje dwoma pojęciami - granica apelacji i granica zaskarżenia. Nie są to pojęcia identyczne!
W granicach zaskarżenia sąd bierze pod uwagę z urzędu przyczyny nieważności postępowania określone w art. 379 oraz w art. 1099 kpc. Przyczyny z art. 379 wiążą się z naruszeniem bezwzględnych przesłanek procesowych, a art. 1099 kpc jest usytuowany w cz. IV kpc o międzynarodowym postępowaniu cywilnym. Nieważność postępowania z art. 1099 dot. jurysdykcji krajowej, czyli właściwości sądów naszego państwa do rozpoznania sprawy cywilnej z elementem zagranicznym. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Także w post. egzekucyjnym w szerokim zakresie realizowana jest zasada dyspozycyjności. to wierzyciel zakreśla granice egzekwowanego świadczenia wskazuje również sposoby egzekucji, zwane inaczej środkami egzekucyjnymi ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz