Rozstrzygnięcie w postępowaniu odwoławczym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozstrzygnięcie w postępowaniu odwoławczym - strona 1 Rozstrzygnięcie w postępowaniu odwoławczym - strona 2 Rozstrzygnięcie w postępowaniu odwoławczym - strona 3

Fragment notatki:

ROZSTRZYGNIĘCIE W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM I. Odmowa przyjęcia środka odwoławczego ( Art. 429 ) Organ właściwy Prezes sądu I instancji Przesłanki - został wniesiony po terminie ( przekroczenie terminu ) - został wniesiony przez osobę nieuprawnioną ( brak legitymacji czynnej ) - z uwagi na nieuzupełnienie w terminie braków pisma, uniemożliwiających nadanie środkowi odwoławczemu biegu, środek jest bezskuteczny ( Art. 120 p. 2 ) Forma Zarządzenie Zaskarżalność Tak- zażalenie do sądu odwoławczego ( Art. 429 p. 2 ) II. Pozostawienie środka zaskarżenia bez rozpoznania ( Art. 430 ) ( w toku kontroli wtórnej ) Organ właściwy Organ odwoławczy Przesłanki - gdy środek zaskarżenia został niesłusznie przyjęty - zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę przyjęcia środka w kontroli pierwotnej, a mimo to na tamtym etapie środek przyjęto, - gdy przyjęcie środka nastąpiło na skutek nieuzasadnionego przywrócenia terminu - gdy środek zaskarżenia skutecznie cofnięto ( Art. 432 ), chyba że zachodzi bezwzględna przyczyna odwoławcza/rażąca niesprawiedliwość orzeczenia. - gdy przedmiot zaskarżenia przestał istnieć ( np. uchylono tymczasowe aresztowanie Forma Postanowienie Zaskarżalność - gdy środek zaskarżenia został niesłusznie przyjęty Z asada : Tak- zażalenie ( instancja pozioma ) ( Wyjątek : gdy postanowienie wydał Sąd Najwyższy. - gdy inne przyczyny- nie III. Rozpoznanie środka zaskarżenia ( Art. 437 ) Forma a. jeśli środkiem odwoławczym było zażalenie- postanowienie b. jeśli środkiem odwoławczym była apelacja- - jeśli apelacja odnosi się do całości/części wyroku- wyrok ( Art. 456 ) - jeśli apelacja odnosi się tylko do uzasadnienia- postanowienie Wybór rodzaju rozstrzygnięcia II- instancyjnego nie jest uzależniony od wniosku zawartego w środku odwoławczym! 1. WYROK UTRZYMUJĄCY W MOCY zaskarżoną decyzji procesowej ( uzasadnienia ) - w wypadku uznania środka za bezzasadny - a więc - nie stwierdzono bezwzględnych przyczyn odwoławczych i - nie stwierdzono względnych przyczyn odwoławczych wskazywanych przez skarżącego i - decyzja procesowa nie jest rażąco niesprawiedliwa 2. WYROK REFORMATORYJNY- zmiana zaskarżonej decyzji procesowej ( uzasadnienia )- orzeczenie co do istoty - nie stwierdzono bezwzględnych przyczyn odwoławczych i - stwierdzono względne przyczyny odwoławcze, wskazywane przez skarżącego albo ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz