Zakres orzekania organu odwoławczego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres orzekania organu odwoławczego - strona 1 Zakres orzekania organu odwoławczego - strona 2 Zakres orzekania organu odwoławczego - strona 3

Fragment notatki:

ZAKRES ORZEKANIA ORGANU ODWOŁAWCZEGO Zasada : sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w 1. granicach środka odwoławczego ( Art. 433 p. 1 ) Zakres ten jest modyfikowany przez: 2. podniesione zarzuty 3. kierunek środka odwoławczego i zakaz reformationis in peius 4. reguły ne peius Wyjątek : w zakresie szerszym- gdy ustawa tak przewiduje. I. Granice środka odwoławczego - wyznaczane są przez granice zaskarżenia - zakres w jakim zaskarżono daną decyzję procesową. 1. granice przedmiotowe ( rzeczowe )- co do: i. decyzji procesowej w całości ii. decyzji procesowej w części iii. uzasadnienia decyzji procesowej Skarżący wskazuje i . jakie rozstrzygnięcie zawarte w decyzji procesowej lub ustalenia zawarte w uzasadnieniu poddaje kontroli organu odwoławczego. ii. Zasada : rozstrzygnięcia lub ustalenia naruszają prawa lub szkodzą interesom skarżącego ( Art. 425 p. 2 Np. oskarżony może zaskarżyć np. jedynie uzasadnienie wyroku uniewinniającego, gdyż ustalono tam, że brak jest dostatecznych dowodów jego sprawstwa, podczas gdy uważa że jest niewinny. Oskarżyciel posiłkowy, usatysfakcjonowany samym wyrokiem, może zaskarżyć jego uzasadnienie, wskazując, iż ustalenie, że przyczynił się on do wypadku drogowego, narusza jego prawa i szkodzi jego interesom. Wyjątek : oskarżyciel publiczny Wyjątek : a. bezwzględne przyczyny odwoławcze ( Art. 439 ) b. rażąca niesprawiedliwość orzeczenia ( Art. 440 ) c. w razie potrzeby poprawienia jedynie błędnej kwalifikacji czynu ( Art. 455- zob. niż ) 2. granice podmiotowe ( osobowe ) - tylko co do osoby której ten środek dotyczy Np. jeśli kilku z wielu współoskarżonych złoży środek odwoławczy, to oznacza to, że sąd odwoławczy rozpatruje jedynie te rozstrzygnięcia zaskarżonego orzeczenia, które dotyczą skarżących. Wyjątek: Art. 435 sąd obligatoryjnie uchyla lub zmienia orzeczenie na korzyść współoskarżonych, jeśli: a. współoskarżeni ci nie wnieśli środka odwoławczego lub też go wnieśli ale następnie cofnęli b. sąd zmienił lub uchylił orzeczenie na rzecz okarrżonego c. środek odwoławczy dotyczył tegoż oskarżonego d. te same względy przemawiają za uchyleniem lub zmianą orzeczenia na rzecz pozostałych współoskarżonych ( GRAVAMEN COMMUNE ) II. Podniesione zarzuty - wskazanie konkretnych uchybień popełnionych przy wydaniu decyzji procesowej lub przy dokonywaniu zaskarżonej czynności. Wyjątki : 1. w zakresie szerszym- wszystkie przewidziane wyżej

(…)

… na niekorzyść oskarżonego. Bo jeśli takiego środka nie wniesiono, to na straży praw oskarżonego stoją już reguły zakazu reformationis in peuis.
1. bezwzględne
a. zakaz skazania oskarżonego przez sąd odwoławczy, jeśli w I instancji zapadł wyrok ( Art. 454 §1 )
- uniewinniający,
- umarzający,
- warunkowo umarzający
b. zakaz zaostrzenia kary przez sąd odwoławczy wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności

- oskarżyciel posiłkowy
- oskarżyciel prywatny,
- powód cywilny
3. obojętny
- podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej
Zasada: ZAKAZ REFORMATIONIS IN PEIUS ( zmiana na niekorzyść sytuacji oskarżonego, przeciwko któremu nie wniesionego środka zaskarżenia ).
a. w postępowaniu apelacyjnym
b. w postępowaniu zażaleniowym
Zmian na niekorzyść- ocena powinna być dokonywana na podstawie wieloaspektowej…
… żadna z bezwzględnych przyczyn odwoławczych albo występuje, ale tylko ta ( te ) dotyczące oskarżonego ( Art. 439 §1 pkt 9 - 11 )
- środek odwoławczy wniesiono na niekorzyść oskarżonego
- tylko w granicach zaskarżenia
Wyjątek ustawa stanowi inaczej ( Art. 434 §4 )- nie stosuje się przy:
- Art. 60 §3 i 4 kk/ 36 §3 kks ( mały świadek koronny )- nadzwyczajne złagodzenie kary
- skazanie bez rozprawy na wniosek prokuratora…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz