Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 42

Prawo administracyjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

i sposób postępowania podmiotów administracyjnych jest regulowane przez prawo. Podział form działania administracji...

Actio-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

podejmowanym przez wszystkich uczestników postępowania a w procesie formułkowym przez actio określano ogół...

Wznowienie postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 609

postępowania administracyjnego składa się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 8

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 637

niż postępowanie sądowe chroni prawa obywatela trend by decyzje administracyjne poddać sądowej kontroli powołanie...

Postępowanie egzekucyjne - Wierzyciel

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2422

przymusowego wykonania obowiązków objętych egzekucją administracyjną. 1.Postępowanie egzekucyjne zostaje...