Wznowienie postępowania - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wznowienie postępowania - omówienie - strona 1 Wznowienie postępowania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA
Może być ono wszczęte z urzędu, albo na żądanie strony, z tym, że jeżeli strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu(4 przesłanka) bądź w oparciu o 9 przesłankę można wszcząć postępowanie wyłącznie na wniosek strony.
Chyba, ze w oparciu o Art. 61 par. 2 organ doprowadzi do wszczęcia postępowania z urzędu i uzyska na to zgodę strony. W przeciwnym wypadku będzie musiał umorzyć postępowanie.
Organem właściwym do złożenia do niego wniosku o wznowienie postępowania jest organ ,który wydał decyzję w I instancji. Wniosek składa się w terminie jednego miesiąca od dnia w, którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.
Zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o 4 przesłankę, wniosek o wznowienie postępowania składa się w ciągu miesiąca od dnia w którym strona dowiedziała się o decyzji(nie doręczono jej decyzję, ale dowiedziała się ona o tym, że decyzja została wydana.
Jeżeli chodzi o 9 przesłankę to wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego składa się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ,ale organem właściwym w sprawach wznowienia jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji. Ta ostatnia instancja to albo I albo II w zależności od tego, decyzja jakiego organu stała się decyzją ostateczną.
Decyzją ostateczną może być decyzja wydana przez organ I instancji , jeżeli nikt nie odwoła się od tej decyzji, albo może to być decyzja wydana w II instancji ,jeżeli to ona stała się decyzją ostateczną. Może się okazać, że przyczyną wznowienia postępowania jest działalność organu ostatniej instancji np. istnieje podejrzenie, że to organ ostatniej instancji wziął łapówkę. Wtedy o wznowieniu rozstrzyga organ wyższego nad nim stopnia, który jednocześnie o ile orzeknie o wznowieniu wyznaczy organ właściwy do prowadzenia wznowionego postępowania.
Jasne jest to, że gdy mamy do czynienia ze wznowieniem postępowania na wniosek strony ,to taki wniosek trzeba złożyć to tego organu który wydawał decyzję w I instancji bo organ I instancji przechowuje akta.
I teraz, zasadą jest, że o wznowieniu orzeka ten organ, który w sprawie wydawał decyzję w ostatniej instancji. Ostatnią instancją może być - albo I albo II w zależności od tego czy w konkretnej sprawie było składane odwołanie od decyzji czy odwołanie składane nie było.
I ten organ ,który wydał decyzję w ostatniej instancji ma rozstrzygać o wznowieniu, ale jak wiadomo nie można być sędzią we własnej sprawie. W związku z czym o tym czy wznawiać postępowanie czy go nie wznawiać ma rozstrzygać organ wyższego nad nim stopnia.


(…)

…, który będzie prowadził to wznowione postępowanie.(np. jeżeli rzecz dotyczy Wojewody Łódzkiego to Minister może wyznaczyć Wojewodę Poznańskiego aby to on rozstrzygał sprawę).
Mamy tu do czynienia z właściwością delegacyjną- jeden organ przekazuje sprawę do załatwieniu drugiemu organowi w sytuacji dopuszczonej przez prawo.
Jeżeli w ostatniej instancji orzekał Minister lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze i mają miejsce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz