Właściwość organów podatkowych w zakresie wznowienia postępowania- opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwość organów podatkowych w zakresie wznowienia postępowania- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Właściwość organów podatkowych w zakresie wznowienia postępowania.
Art. 244 op.
Organem właściwym jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji.
Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działanie organu ww., o wznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższego stopnia, który równocześnie wyznacza organ właściwy w sprawach przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przesłanek wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. Nie dotyczy to przypadków, w których decyzja w ostatniej instancji została wydana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub samorządowe kolegium odwoławcze.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz