Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 41

Postępowania - rodzaje i omówienie.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji. postanowienia nie kończące postępowania w sprawie...

Rachunkowość podatkowa

  • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4585

on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. Jeżeli środek...

Tryb i formy działania rzecznika

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Witkowski
  • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

określonym we właściwych przepisach. ( od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe...