Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 40

Zasada dobrego sąsiedztwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

(burmistrza, prezydenta miasta) do bezzwłocznego uruchomienia trybu postępowania adm-go unormowanego w art. 36...

Wartość przedmiotu sporu - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

również do umorzenia postępowania, gdy strona procesowa utraciła zdolność sądową na skutek konfuzji procesowej...

Roszczenie odszkodowawcze-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

postępowanie (art.160 kpa) - służy odszkodowanie od organu, który wydał decyzję. w razie gdy NSA stwierdził...

Pytania z postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1218

: a. w postępowaniu sądowym b. rozstrzyga spory miedzy organem administracji a sądami c. w postępowaniu...

Posiedzenia sądowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

w tym postępowaniu posiedzenia niejawne, spotykamy się ze specjalnymi terminami wyznaczanymi przez sąd...