Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 39

Postępowanie karne- test 20

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1162

sądowym sąd; sąd na każdym etapie postępowania; prezes sądu na każdym etapie postępowania. Wniosek...

Postępowanie zabezpieczające.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

postępowanie zabezpieczające Od 05.02.06r. jest ono uregulowane w odrębnej części II kpc (część V...

Pisania wniosku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

stronie zażalenie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia; organ kończy postępowanie wydaniem decyzji...

Sąd do spraw Służby Publicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

sprawy przedłożonej Sądowi do spraw Służby Publicznej, może brać udział w postępowaniu w charakterze...

Zasada trwałości decyzji ostatecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

→ musi to być jednak dokonane przez właściwy organ w uregulowanym ustawowo trybie postępowania decyzja administracyjna...

Sędziowie.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1519

: "Ślubuję uroczyście, sumiennie wypełniać obowiązki aplikanta sądowego, w postępowaniu kierować się zasadami...