Zasada trwałości decyzji ostatecznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada trwałości decyzji ostatecznych - strona 1

Fragment notatki:

zasada trwałości decyzji ostatecznych art. 16 §1 KPA Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach szczególnych. Decyzją ostateczną jest decyzja:
wydana przez organ I instancji, od której strony nie złożyły w terminie ustawowym odwołania
wydana przez organ odwoławczy - po wyczerpaniu administracyjnego toku instancji
wydana w I instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze, gdyż od niej nie służy odwołanie
decyzja, od której z mocy prawa nie przysługuje odwołanie
decyzje ostateczne korzystają z domniemania legalności i mocy obowiązującej , mogą być zmieniane lub uchylane tylko na podstawie przepisów rozdziału 12 ( wznowienie postępowania ) i 13 ( uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności decyzji )
celem tej zasady jest ochrona praw nabytych przez strony na podstawie decyzji
zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego → art. 16§1 zdanie 2 wyraźnie wskazuje, iż nie ma przeszkód w obaleniu decyzji niezgodnej z prawem ani też w dostosowaniu załatwienia sprawy administracyjnej do zmiany warunków społecznych lub gospodarczych → musi to być jednak dokonane przez właściwy organ w uregulowanym ustawowo trybie postępowania
decyzja administracyjna, która dotyczy sprawy administracyjnej rozstrzygniętej już poprzednio inną decyzją ostateczną jest nieważna z mocy art. 156§1pkt.3
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz