Postępowanie administracyjne-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie administracyjne-pytania - strona 1 Postępowanie administracyjne-pytania - strona 2 Postępowanie administracyjne-pytania - strona 3

Fragment notatki:

czy współuczestnicy mogą być świadkami
jeśli jest kilku pełnomocników to komu wysyła się pisma
kiedy pismo może zostać w aktach ze skutkiem doręczenia
zarzuty peremptoryjne
sąd zwraca pismo z braków formalnych postanowieniem czy zarządzeniem
czy kpc w przypadku braków formalnych przewiduje tylko rygor zwrotu
rodzaje interwencji ubocznej
def zaprzeczenia
rodzaje orzeczeń
kiedy nie jest wymagana zgoda pozwanego na cofnięcie pozwu
czy osoba chora psychicznie może być świadkiem w trakcie remisji
rodzaje dokumentów
czy można złożyć wniosek o przywrócenie terminu ustnie do protokołu
zwykłe cofnięcie pozwu
właściwość rzeczowa w sprawie ogłoszenia upadłości banku
czy można żądać wyłączenia protokolanta
co wchodzi w zakres wartości przedmiotu sporu
koszty postępowania
system apelacji
co jest zasadą oceny podstawy dopuszczalności drogi sądowej
kto może być syndykiem
kryterium materialnoprawne wyodrębnienia sprawy cywilnej
jeżeli występuje niedopuszczalność drogi sądowej to czy można przekazać sprawę innemu sądowi
co wydaje sąd po zawarciu przez strony ugody
rodzaje doręczeń
umowa prorogacyjna
co wydaje sąd w wyniku złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
opłaty sądowe
lex fori processualis
sentencia non equistens
czy ustanowienie kuratora dla osoby ograniczonej wymaga uzasadnienia
forma odrzucenia pozwu
dewolutywność
cofnięcie pozwu
warunki kumulacji orzeczeń
co robi sąd jeśli powództwo wzajemne jest niedopuszczalne
czy przeciwko komornikowi można wnieść jakieś zarzuty
charakter prawny interwenienta ubocznego
czy interwenient samoistny może wnieść powództwo wzajemne
zasada oficjalności doręczeń
warunki doręczenia zastępczego
definicja pozwu
warunki konieczne pozwu/ warunki formalne pozwu
kto może złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby której miejsce pobytu nie jest znane
dopuszczalność kasacji
czy biegły może być wyłączony na żądanie strony
rodzaje dowodów
warunki przywrócenia terminów
definicja uprawdopodobnienia
post odrębne
niemożność doręczenia
czy powództwo wzajemne podlega opłacie
czy referendarz jest niezawisły
czy można odwołać cofnięcie pozwu
termin apelacji
dwa kryteria sprawy cywilnej
czy dopuszczalne jest powództwo wzajemne w spr o rozwód
prawo do sądu
czy prokurator może samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu


(…)

… dowodowe)
3 przejawy rozporządzalności
czy sprawa cywilna może być rozpatrywana w postępowaniu administracyjnym
jeżeli powód zamieści w pozwie opinię rzeczoznawcy to czy po przegraniu procesu musi za nią zapłacić
czy orzeczenie z rygorem natychmiastowej wykonalności zawsze ma klauzulę natychmiastowej wykonalności
zasadnicze kryterium skierowania sprawy do procesu/ nieprocesu
czyje prawo sąd stosuje…
… może dotyczyć .. uzasadnić
czy wyrok wstępny zaskarża się zażaleniem
definicja dokumentu
na podstawie jakiego powództwa zostanie wydane orzeczenie zastępujące oświadczenie woli
czy przysługuje zażalenie na postanowienie o kosztach w wyroku wstępnym
czy pełnomocnictwo procesowe upoważnia także do dokonywania czynności materialnych
czy zwolnienie z kosztów obowiązuje w postępowaniu egzekucyjnym
przykład sporu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz