Postępowanie sądowo administracyjne historia - strona 56

Sądy szczególne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

. powołany został NSA i utworzone jego ośrodki zamiejscowe. Postępowanie było jednoinstancyjne. NSA podlegał...

Stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

się, że postępowanie administracyjne w mniejszym stopniu chroni prawa obywatela, niż sądowe. Dlatego istnieje trend...

Trybunał Stanu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1085

postępowania; - jeżeli ZN uchwali decyzję o pociągnięciu do odp. to stanowi ona akt oskarżenia; - ZN wybiera 2...

Rzecznik Praw Obywatelskich.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

z parlamentem, czuwający nad prawidłowością postępowania administracji publicznej wobec obywateli; historia...

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 931

też egzekucję wyroków przenosząc jej ciężar na dobra nieruchome.) (1) Zasady postępowania sądowego: - zasada...