Postępowanie sądowo administracyjne historia - strona 57

Prawo administracyjne - kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 994

prawo procesowe -> postępowanie administracyjne przepisy ustrojowe mają charakter wtórny wobec przepisów...

Prawoznawstwo - pojęcia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 889

- wiążące rozstrzygnięcie w formie aktu prawnego w postępowaniu między organem administracji publicznej...

Opłata skarbowa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym Zakres przedmiotowy opłaty skarbowej podlega zawężeniu...

Trybunał Stanu i sądy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1141

ławnicy są niezawiśli. Udział ławników w postępowaniu sądowym był zawsze ograniczony do postępowania...

Wykład - System prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

postępowania administracyjnego, w oparciu o który działają organy administracji.   prawo finansowe - zespół...

Prawo karne procesowe - ćwiczenia

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Michał Rusinek
 • Prawo karne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 5866

się na stadia, fazy i podfazy: Postępowanie przygotowawcze zaczyna rozważania procesu karnego sądowego...

Sądy specjalne i quasi-sądy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

w zasadzie w formie procesowej, ale wykazywał odmienności od sądowego postępowania cywilnego. Postępowanie...

Opracowanie pytań.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 3472

były skupione w jednym ręku - oskarżony nie był stroną w procesie a jedynie przedmiotem postępowania sądowego...