Inwalidzki Sąd Administracyjny - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwalidzki Sąd Administracyjny - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Inwalidzki Sąd Administracyjny (ISA) Na podstawie ustawy z 26 marca 1935 r na okres przejściowy utworzono ISA przy NTA . Miał on przejąć orzecznictwo w sprawach skarg na decyzje o zaopatrzeniu rentowym i emerytalnym inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób po nich pozostałych .
Skład: przewodniczący i sędziowie oddelegowani ze składu NTA oraz ławników powoływanych na rok przez Premiera ( połowa urzędnicy o wykszt. Prawniczym , połowa inwalidzi posiadający średnie wykształcenie wytypowani przez stowarzyszenia inwalidów ) . Nie obowiązywał tu przymus adwokacji a sąd posiadał uprawnienia rewizyjne . Sądy ubezpieczeń społecznych : -Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych zostało przyjęte 28 lipca 1939 . Dwuinstancyjny system miały tworzyć okręgowe sądy ubezpieczeń społecznych ( z udziałem ławników) oraz Trybunał Ubezpieczeń Społecznych o składzie zawodowym .
Trybunał Kompetencyjny (Trybunał Państwa ) . -rozstrzyganie sporów o właściwość między organami administracji a sądami administracyjnymi lub innymi sądami .
-utworzony ustawą z 25 listopada 1925 r .
-siedziba :Warszawa , 2 prezesów i 14 członków mianowanych na 5 lat przez prezydenta na wniosek premiera .
PRL: -1980- NSA -nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego -poddany kontroli judykacyjnej Sądu Najwyższego , a jego właściwość określała klauzula enumeratywna . Rozszerzenie uprawnień nastąpiło dopiero po 1990 , a w 1995 weszła w życie nowa ustawa o NSA. Ograniczono zakres nadzoru judykacyjnego SN .
-organizacja : siedziba :Warszawa , dla ułatwienia dostępu od 1981 r tworzono ośrodki zamiejscowe . Prezesa NSA oraz wiceprezesów powoływała Rada Państwa na wniosek Premiera . Prezesów ośrodków zamiejscowych powoływał minister sprawiedliwości w porozumieniu z prezesem NSA . Kandydaci musieli spełniać wymagania sędziowskie -35 rok życia , co najmniej 10 lat praktyki prawnej. -właściwość -zadania określone enumeratywnie . Kontroli sądowej podlegały tylko decyzje administracyjne z zakresu spraw wyliczonych w ustawie .
-niższe sądy administracyjne zostały powołane dopiero w świetle nowej Konstytucji z 1997r -w pięć lat po jej wejściu w życie .
Sądy Ubezpieczeń Społecznych -działało w latach 1947-1974 na podstawie przepisów ustawy z 1939 r -Okręgowe sądu ubezpieczeń społecznych -I instancja i ławnicy
-Trybunał Ubezpieczeń Społecznych -działał przy nim rzecznik interesu publicznego .
-od 1974-1985 sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych przekazano okręgowym sądom pracy . W 1985 przekazano je sądom powszechnym .
Spory kompetencyjne -nie doszło do stworzenia oddzielnych sądów kompetencyjnych aż do 1980r , do kiedy sądy były sędzią we własnej sprawie . W 1980 powierzono rozstrzyganie sporów Kolegium Kompetencyjnemu przy Sądzie Najwyższym . W jego skład wchodziło 3 sędziów SN , przedstawiciel ministra sprawiedliwości oraz ministra właściwego zakresowi sprawy .
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz