Sądownictwo administracyjne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3276
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądownictwo administracyjne- opracowanie - strona 1 Sądownictwo administracyjne- opracowanie - strona 2 Sądownictwo administracyjne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Sądownictwo administracyjne KSIĘSTWO WARSZAWSKIE - debiut (wzorzec francuski) : Rada stanu - rozstrzyga spory administracyjne w II instancji
Rady frefekturalne - rozstrzygają spory administracyjne w I instancji Spory administracyjne : spory majątkowe między obywatelami a państwem - dzierżawa dóbr itp.) Sprawy podatkowe Sądownictwo kompetencyjne Specyfika francuska - rozstrzyga sprawy o nadużycie władzy przez administracji (nie ma w Polsce) 1809 - 1811 dekrety - sprawy o ulgi w podatkach, ulgi w ciężarach publicznych, kontrakty dzierżawców dóbr państwowych, umowy o dostawy, sprawy wywłaszczenia Rady prefekturalne - instancja I i ostateczna - do wartości tysiąca złotych, powyżej wraz z Radą Stanu. 1799-1800 - Napoleon wprowadza Sądownictwo Administracyjne KRÓLESTWO POLSKIE Konstytucja 1815 nie mówi o sądownictwie administracyjnym, ale siłą rzeczy sądownictwo to utrzymano. Przepisy z 1817 roku nawiązywały do instytucji sądownictwa administracyjnego księstwa - dwuinstancyjne : Niższa - komisje wojewódzkie (1837 - Rządy Gubernialne), Wyższa : 1816 - 1822 - Delegacja Administracyjna 1822 - 1841 - Rada Stanu 1841 - 1861 - Ogólne Zgromadzenie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu 1861 - 1867 - Rada Stanu w składzie sądzącym Sądownictwo Administracyjne w Austrii i Prusach Austria Sądownictwo administracyjne - jednoinstancyjne : Trybunał Administracyjny w Wiedniu - jeden na cały kraj  w Polsce takie od 1922 Prusy Sądownictwo Administracyjne - trójinstancyjne : Dwie pierwsze - związane z samorządem terytorialnym : Wydział Powiatowy - I instancja Wydział Obwodowy - II instancja (obwód rejencyjny) Obydwa nie są niezawisłe Trzecia : Najwyższy Trybunał Administracyjny w Berlinie - niezawisły
II RZECZPOSPOLITA 1919 - Dekret Naczelnika Państwa : Zabór Austro-Węgierski Senat dla spraw administracyjnych (wcześniej Trybunał Administracyjny w Wiedniu) Ustawa z 1919 Zabór Pruski Sąd Nadziemiański  Senat Administracyjny w Poznaniu (zamiast Najwyższego Trybunału Administracyjnego w Berlinie) Wydziały obwodowe  wojewódzkie sądy administracyjne Pozostawiono wydziały powiatowe (Landrat  starosta) Przed 1921 - wyodrębnienie sądownictwa administracyjnego od pionu administracji i sądownictwa powszechnego. Tendencja ku wprowadzeniu kilku instancji, dyskusja :

(…)

… - inwalidzki sąd administracyjny (uprawnienia rewizyjne, z udziałem ławników w sprawach zaopatrzenia inwalidów wojskowych). Konstytucja marcowa 1921 : Zapowiedź sądów administracyjnych dwuinstancyjnych Współpraca czynnika fachowego z obywatelskim Sędziowski skład Orzekanie ex post Wyodrębnienie z sądownictwa powszechnego
Skład : pierwszy prezes, prezesi, sędziowie mianowani przez Prezydenta na wniosek…
… Najwyższy Skargę do NSA mógł wnieść każdy, kogo dotyczyła decyzja administracyjna, prokurator i organizacje społeczne. Klauzula enumeracji pozytywnej - wyliczono sprawy, którymi zajmuje się NSA : gospodarka komunalna, mieszkaniowa, terenowa, zatrudnienie, podatki, wywłaszczenie, sprawy socjalne Bada legalność decyzji administracyjnej Klauzula generalna z wyłączeniami  nawrót do NTA

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz