Opłata skarbowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłata skarbowa-opracowanie - strona 1 Opłata skarbowa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Opłata skarbowa Podmiot Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesje), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego umocowanie - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy, prokurencie. Przedmiot Został wyznaczony przez dwie zasadnicze kategorie spraw:
a) indywidualne sprawy ze sfery administracji publicznej - to szereg czynności administracyjnych, podejmowanych na podstawie zgłoszenia lub wniosku zainteresowanego podmiotu, w grupie tej opłacie podlegają: podania i załączniki do podań, zaświadczenia, zezwolenia, czynności urzędowe z wyjątkiem tych podejmowanych z urzędu
b ) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie w zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym
Zakres przedmiotowy opłaty skarbowej podlega zawężeniu poprzez enumeratywnie wskazane w ustawie wyłączenia: opłacie skarbowej nie podlegają czynności w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, wyborów, nauki i oświaty itd.
Oprócz szerokiej gamy wyłączeń ustawa przewiduje również zwolnienia dotyczące m. in.:
- jednostek budżetowych
- jednostek samorządu terytorialnego
- państw obcych, ich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych oraz innych instytucji i podmiotów korzystających z immunitetów - pod warunkiem wzajemności
Stawki są zasadniczo wyrażone kwotowo, ich wysokość jest uzależniona zazwyczaj od rodzaju dokumentu lub czynności administracyjnej. Obowiązek podatkowy wygasa poprzez jej zapłatę. Organem właściwym w sprawie opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz i prezydent miasta . Zasadniczo opłatę uiszcza bezpośrednio sam zainteresowany gotówką (w kasie organu) lub bezgotówkowo (na rachunek bankowy), występuje jednak instytucja płatnika  notariusz jest płatnikiem opłaty od sporządzonego przez siebie dokumentu. Opłata jest w zasadzie bezzwrotna , jednak w niektórych sytuacjach może zostać zwrócona: kiedy mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej, w przypadku odwołania, gdy zostało w całości uwzględnione lub decyzja której dotyczyło została uchylona lub unieważniona. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz