Osoby nie podlegające zatrzymaniu albo których zatrzymanie podlega ograniczeniom-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osoby nie podlegające zatrzymaniu albo których zatrzymanie podlega ograniczeniom-opracowanie - strona 1 Osoby nie podlegające zatrzymaniu albo których zatrzymanie podlega ograniczeniom-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wskaż osoby nie podlegające zatrzymaniu albo których zatrzymanie podlega ograniczeniom. Poseł senator - art. 105 konstytucji - Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Sędziowie TK - art.196 konstytucji który stanowi iż, Sędzia TK nie może być, bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Do czasu podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na pociągniecie sędziego do odpowiedzialności karnej lub pozbawienia wolności wolno w stosunku do niego podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki. Sędziowie TS - art. 200 konstytucji stanowi, iż Członek Trybunału Stanu nie może być bez uprzedniej zgody Trybunału Stanu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Członek Trybunału Stanu nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się przewodniczącego Trybunału Stanu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Immunitet trwa także po upływie kadencji w stosunku do czynów związanych z wykonywaniem funkcji w TS. Prezes NIK -art. 206 konstytucji - Prezes NIK nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Sędziowie - art. 181 konstytucji - Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu (apelacyjnego), który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Zwolnienia udziela właściwy sąd dyscyplinarny, do czasu wydania uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wolno podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki. Podobne unormowania dotyczą ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz