Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 16

Decyzja administracyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1148

Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw...

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

się niewykonalny, to postępowanie podlega umorzeniu np. świadek wobec którego miały być zastosowane środki przymusu...

Wznowienie postępowania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA Skarga o wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym...

Powództwa przciwegzekucyjne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

przeciwegzekucyjnymi: środki zaskarżenia: można podnieść tylko zarzuty formalne, w toku postępowania. powództwa...