Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 17

Sądownictwo administracyjne w Polsce

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694

, bezstronnym i niezawisłym sądem, w tym także sądem administracyjnym. Postępowanie sądowoadministracyjne...

Skarga powszechna

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3073

. (rozporządzenie Prezydenta RP z 22.03.1928 r. o postępowaniu administracyjnym), a niedoskonałymi środkami...

Kontrola sądowa - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Żukowski
  • Kontrola administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

legislacyjna akty stosowania prawa - sądowa kontrola decyzji administracyjnych wydawanych w trybie KPA bądź OP...