Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 18

Sprawy gospodarcze - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Antoni Szczurek
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

, wyroki te sąd doręcza z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia skarga...

PRAWO_ADMINISTRACYJNE

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego znają trzy środki odwoławcze: Odwołanie od decyzji...

środki prawne - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

na postanowienie. Nadzwyczajne środki prawne są bardzo rozbudowane są to: - wniosek o wznowienie postępowania...

Przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr inż. Katarzyna Bagińska
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe, a ponadto — gdy skargę...